Sectorbrede aanpak spooronderhoud

Hoofddorp – Op 22 februari 2005 presenteert Railforum Nederland het rapport ‘Onderhoud in uitvoering’. Dit rapport bundelt het resultaat van een zestal werkgroepen die het afgelopen jaar gewerkt hebben aan voorstellen om het onderhoud aan het hoofdspoornet beter, veiliger en kosteneffectiever te maken. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan Bert Klerk, voorzitter van de raad van bestuur van ProRail. ProRail is als opdrachtgever een belangrijke schakel in de spoorketen.

De achterstand in het onderhoud van de infrastructuur bleek één van de oorzaken van het minder presteren van de spoorsector. Goed onderhoud en tijdige vervanging van materieel zijn cruciaal voor de kwaliteit van het spoorproduct. Maar niet tegen elke prijs. Van de overheid kreeg de railsector de opdracht om beter te presteren tegen lagere kosten. In het spooronderhoud is het daarom nodig de keten te integreren, werkwijzen te veranderen en nieuwe instrumenten te introduceren.

Beter en kosteneffectiever onderhoud is voor de toekomst van het railvervoer in Nederland van doorslaggevend belang. Dat kan met professioneel assetmanagement.

Verdere optimalisering van het onderhoud vereist dat alle betrokken partijen bereid zijn om historisch gegroeide gewoonten, afspraken en relaties los te laten. De ambitie is om met elkaar te komen tot professioneel, duurzaam assetmanagement op basis van zakelijke en transparante verhoudingen. Zo is bij elke (vervangings)investering een goede afweging mogelijk tussen kosten en beoogde functionaliteit.

Assetmanagement kan bijdragen aan:
– Een hogere benutting van het spoorsysteem c.q. mogelijkheden bieden voor capaciteitsgroei;
– Verbetering van de kwaliteit van het spoorvervoer;
– Waarborging van de veiligheid van baanwerkers;
– Efficiënter gebruik van budgetten;
– Professionalisering van de railsector.

Railforum Nederland is gevraagd om als onafhankelijk platform het gewenste veranderingsproces in de onderhoudsketen te ondersteunen. Het project ‘Verbeteren Onderhoud Spoor’ is door Railforum Nederland opgezet en gecoördineerd. In de toekomst zal Railforum Nederland periodiek aandacht blijven schenken aan dit gezamenlijke verbeterprogramma. Een voorbeeld daarvan is ‘Culturised’, een managementgame voor de railsector waarin de gewenste cultuur- en gedragsverandering centraal staat.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Railforum Nederland