Topjaar voor Zeehavens Amsterdam

Amsterdam – Voor de havens langs het Noordzeekanaal (Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en IJmuiden) wordt 2004 een recordjaar. Volgens schattingen van het Gemeentelijk Havenbedrijf zal de goederenoverslag uitkomen op meer dan 74 miljoen ton en daarmee het record van 70,4 miljoen ton in 2002 ruimschoots overschrijden. Vergeleken met 2003 betekent dit resultaat een stijging van zo’n 13 procent. De goederenoverslag in de Amsterdamse haven zal waarschijnlijk uitkomen op 53 miljoen ton, hetgeen een winst betekent van 19 procent.

Volgens Hans Gerson, directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf, laten deze groeicijfers goed zien dat Zeehavens Amsterdam haar positie als internationaal logistiek knooppunt steeds beter waar maakt. “De groei is enerzijds te danken aan de economische ontwikkelingen maar zeker ook aan de inspanningen en creativiteit van het havenbedrijfsleven en van gerichte investeringen van het Gemeentelijk Havenbedrijf. We behoren wederom tot een van de snelst groeiende havens in Europa ondanks dat we nog niet profiteren van de hausse in het containervervoer. In tien jaar tijd is de goederenoverslag van 50 naar 74 miljoen ton gestegen. Ook de belangstelling voor een locatie in het havengebied houdt aan. In totaal heeft het Havenbedrijf in 2004 25 hectare bedrijfsterrein in erfpacht uitgegeven. Voor 2005 verwacht ik een voortgaande groei maar natuurlijk in een iets gematigder tempo”, aldus Hans Gerson

Massagoed
Zowel de droge als de vloeibare massagoedsector laten fraaie groeicijfers zien. Naar verwachting zal de hoeveelheid overgeslagen vloeibare massagoederen uitkomen op rond de 19 miljoen ton en het droge massagoed op zo’n 49 miljoen ton. Stijgingen van respectievelijk 37% en 9%. Bij het vloeibare massagoed profiteert Amsterdam als prominente speler in het mengen (veredelen) en de opslag van benzine, van de tekorten op de benzinemarkt. Door de grote vraag was er het afgelopen jaar 45% meer aan- en afvoer van olieproducten (w.o. benzine, stookolie, gasolie) via Amsterdam waardoor de totale overslag rond de 17 miljoen ton komt te liggen. In het droge massagoed speelt de kolenoverslag een belangrijke rol. Ook hier is sprake van een toenemende vraag. Daarnaast heeft Amsterdam zijn positie als belangrijke kolenhaven verstevigd met het verwerven van extra kolenpakketten die via de haven worden verscheept. Geschat wordt dat de kolenoverslag met meer dan 20% zal stijgen tot zo’n 20 miljoen ton.

Stukgoed
De stukgoedsector blijft enigszins achter. De totale overslag zal naar verwachting op zo’n 6,5 miljoen ton uitkomen tegenover 7 miljoen ton vorig jaar (-7,5%).

Schepen
Het aantal zeeschepen dat Zeehavens Amsterdam bezocht, is iets teruggelopen: van 8584 in 2003 naar ongeveer 8400 in 2004. Hiervan moesten 1550 zeeschepen vanwege hun afmetingen geschut worden door de grootste sluis in IJmuiden, de Noordersluis (+ 13,5%); een indicatie dat de schaalvergroting in de zeescheepvaart door zet. Er kwamen in 2004 102 zeecruiseschepen naar Zeehavens Amsterdam, één minder dan in 2003. Het aantal riviercruiseschepen nam met 7,5 procent toe tot 700.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam