BAM verhoogt nettowinstverwachting voor 2004

Bunnik – De raad van bestuur verwacht dat in 2004 een omzetniveau van circa € 7,3 miljard wordt behaald. Mede op basis van de resultaten over de eerste negen maanden wordt de winstverwachting verhoogd van € 80 miljoen tot een niveau van circa € 90 miljoen. Bij de winstverwachting is geen rekening gehouden met eventuele gevolgen van mededingingsrechtelijke procedures.

Over de eerste negen maanden van 2004 heeft Koninklijke BAM Groep een autonome omzetgroei van 3% behaald. De winstgevendheid van de kernactiviteiten (exclusief Baggeren)is verdubbeld ten opzichte van de eerste negen maanden van 2003.

Binnen de sector Bouw en vastgoed zijn de Nederlandse utiliteitsbouwbedrijven van de Groep winstgevend, alhoewel deze markt nog geen tekenen van herstel vertoont. In commercieel vastgoed blijft de situatie in de kantorenmarkt moeilijk. In het segment woningbouw – zowel voor derden als via eigen projectontwikkeling – presteert de
Groep onverminderd sterk. De Britse werkmaatschappij HBG UK toont over de gehele linie een goede ontwikkeling, alle regio’s dragen positief bij aan het resultaat.De Belgische bouwactiviteiten leveren eveneens een goede bijdrage. In Duitsland is nog geen verbetering in de markt zichtbaar. De bouwactiviteiten waren over de eerste
negen maanden van 2004 verlieslatend. Er vindt een ingrijpende reorganisatie plaats. Door deze extra reorganisatielast zal de bijdrage op jaarbasis negatief zijn.

De sector Infra heeft gedurende de eerste negen maanden van 2004 goed gepresteerd. Bij een vrijwel onveranderde omzet werd een beter resultaat bereikt. Zowel BAM Civiel als BAM Wegen leveren een hogere bijdrage aan het resultaat. Volume en prijsniveau van nieuwe infraprojecten zijn in Nederland nog steeds slecht. BAM Rail levert een goede winstbijdrage. Het bedrijf heeft voor de komende jaren veel werk in portefeuille voor de HSL-bovenbouw (in het kader van het pps-project Infraspeed). Met uitzondering van Leidingbouw (waar maatregelen in gang zijn gezet), levert BAM Infratechniek een
positieve bijdrage. In het derde kwartaal is de verkoop van BAM Steel Structures geëffectueerd. De werkmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België en de Verenigde Staten boeken goede resultaten. Ook de orderstroom is in deze landen sterk. Zo wist het Britse infrabedrijf Nuttall twee omvangrijke, langlopende onderhoudscontracten te verwerven en breidt het Ierse Ascon vanuit een goede infrapositie, geleidelijk uit in bouw en vastgoed. In de Verenigde Staten heeft Flatiron onder meer een groot light rail project in de wacht gesleept. Het resultaat van het Duitse infrabedrijf over de eerste negen maanden is teleurstellend. Hier worden reorganisatiemaatregelen getroffen.

Over de eerste negen maanden van 2004 liggen omzet en resultaat van de sector Techniek op een goed niveau.

Tebodin (Consultancy en engineering) presteert over de eerste negen maanden volgens
verwachting. De Nederlandse bijdrage overtreft de verwachtingen, terwijl de bijdragen van de Duitse en Poolse vestigingen achterblijven. De vraag naar engineeringsdiensten in het Midden-Oosten is onveranderd groot.

Over de eerste negen maanden van 2004 was de participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5%) licht verlieslatend. Dit wordt veroorzaakt door de reorganisatielast die reeds in het eerste kwartaal is genomen. In het derde kwartaal was de bijdrage aan het resultaat – zoals verwacht – licht positief. Op jaarbasis wordt eveneens een licht positieve bijdrage verwacht.

Voor het overige is het resultaat bepaald door fors lagere groepskosten. Deze daling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het terugbrengen van de algemene kosten. De rente op groepsniveau was – dankzij de sterk verbeterde financiële positie – gedurende de eerste negen maanden duidelijk lager dan vorig jaar. De belastingdruk was vergelijkbaar met die van vorig jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Koninklijke BAM Groep nv

BAM verhoogt nettowinstverwachting voor 2004 | Infrasite

BAM verhoogt nettowinstverwachting voor 2004

Bunnik – De raad van bestuur verwacht dat in 2004 een omzetniveau van circa € 7,3 miljard wordt behaald. Mede op basis van de resultaten over de eerste negen maanden wordt de winstverwachting verhoogd van € 80 miljoen tot een niveau van circa € 90 miljoen. Bij de winstverwachting is geen rekening gehouden met eventuele gevolgen van mededingingsrechtelijke procedures.

Over de eerste negen maanden van 2004 heeft Koninklijke BAM Groep een autonome omzetgroei van 3% behaald. De winstgevendheid van de kernactiviteiten (exclusief Baggeren)is verdubbeld ten opzichte van de eerste negen maanden van 2003.

Binnen de sector Bouw en vastgoed zijn de Nederlandse utiliteitsbouwbedrijven van de Groep winstgevend, alhoewel deze markt nog geen tekenen van herstel vertoont. In commercieel vastgoed blijft de situatie in de kantorenmarkt moeilijk. In het segment woningbouw – zowel voor derden als via eigen projectontwikkeling – presteert de
Groep onverminderd sterk. De Britse werkmaatschappij HBG UK toont over de gehele linie een goede ontwikkeling, alle regio’s dragen positief bij aan het resultaat.De Belgische bouwactiviteiten leveren eveneens een goede bijdrage. In Duitsland is nog geen verbetering in de markt zichtbaar. De bouwactiviteiten waren over de eerste
negen maanden van 2004 verlieslatend. Er vindt een ingrijpende reorganisatie plaats. Door deze extra reorganisatielast zal de bijdrage op jaarbasis negatief zijn.

De sector Infra heeft gedurende de eerste negen maanden van 2004 goed gepresteerd. Bij een vrijwel onveranderde omzet werd een beter resultaat bereikt. Zowel BAM Civiel als BAM Wegen leveren een hogere bijdrage aan het resultaat. Volume en prijsniveau van nieuwe infraprojecten zijn in Nederland nog steeds slecht. BAM Rail levert een goede winstbijdrage. Het bedrijf heeft voor de komende jaren veel werk in portefeuille voor de HSL-bovenbouw (in het kader van het pps-project Infraspeed). Met uitzondering van Leidingbouw (waar maatregelen in gang zijn gezet), levert BAM Infratechniek een
positieve bijdrage. In het derde kwartaal is de verkoop van BAM Steel Structures geëffectueerd. De werkmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België en de Verenigde Staten boeken goede resultaten. Ook de orderstroom is in deze landen sterk. Zo wist het Britse infrabedrijf Nuttall twee omvangrijke, langlopende onderhoudscontracten te verwerven en breidt het Ierse Ascon vanuit een goede infrapositie, geleidelijk uit in bouw en vastgoed. In de Verenigde Staten heeft Flatiron onder meer een groot light rail project in de wacht gesleept. Het resultaat van het Duitse infrabedrijf over de eerste negen maanden is teleurstellend. Hier worden reorganisatiemaatregelen getroffen.

Over de eerste negen maanden van 2004 liggen omzet en resultaat van de sector Techniek op een goed niveau.

Tebodin (Consultancy en engineering) presteert over de eerste negen maanden volgens
verwachting. De Nederlandse bijdrage overtreft de verwachtingen, terwijl de bijdragen van de Duitse en Poolse vestigingen achterblijven. De vraag naar engineeringsdiensten in het Midden-Oosten is onveranderd groot.

Over de eerste negen maanden van 2004 was de participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5%) licht verlieslatend. Dit wordt veroorzaakt door de reorganisatielast die reeds in het eerste kwartaal is genomen. In het derde kwartaal was de bijdrage aan het resultaat – zoals verwacht – licht positief. Op jaarbasis wordt eveneens een licht positieve bijdrage verwacht.

Voor het overige is het resultaat bepaald door fors lagere groepskosten. Deze daling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan het terugbrengen van de algemene kosten. De rente op groepsniveau was – dankzij de sterk verbeterde financiële positie – gedurende de eerste negen maanden duidelijk lager dan vorig jaar. De belastingdruk was vergelijkbaar met die van vorig jaar.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Koninklijke BAM Groep nv