Reactie VNG op begroting V&W

Den Haag – In een brief aan de kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft de VNG haar reactie gegeven op de begroting voor 2005 van het ministerie van V&W.

Daarbij komen de volgende punten aan de orde:
1. Nota Mobiliteit en decentralisatievoorstellen
De VNG onderschrijft de decentralisatiegedachte die in de Nota Mobiliteit is verwoord. Wij menen dat de decentrale overheden wel in staat moeten worden gesteld om de mobiliteitsproblemen op lokale en regionale schaal aan te pakken. Hiertoe dient een verschuiving binnen het MIT plaats te vinden ten gunste van de decentrale overheden.
2. Toegankelijkheid openbaar vervoer
Wij onderschrijven de intentie om het openbaar vervoer optimaal toegankelijk te maken voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Voor de aanpassing van de 57.000 haltes en de routes hiernaartoe moet een financiële regeling worden getroffen.
3. Verkeershandhaving
Gemeenten willen graag bijdragen aan een structurele verhoging van de verkeersveiligheid. Bestuurlijke handhaving van lichtere verkeersovertredingen is hierbij onmisbaar.
4. Kwaliteit leefomgeving
Door stringente toepassing van milieu- en veiligheidsnormen komen stedelijke ontwikkelingen in gevaar. Wij pleiten voor een gezamenlijke aanpak door Rijk en decentrale overheden van deze problematiek.
5. Water
Gemeenten moeten op een goede manier bij de uitwerking en uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water worden betrokken. Tevens pleiten wij voor een verbreding van het rioolrecht ter financiering van de nieuwe gemeentelijke wateropgaven.

In de brief aan de vast kamercommissie van V&W worden deze punten nader toegelicht. Deze brief kunt u inzien op de website van VNG.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VNG

Reactie VNG op begroting V&W | Infrasite

Reactie VNG op begroting V&W

Den Haag – In een brief aan de kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft de VNG haar reactie gegeven op de begroting voor 2005 van het ministerie van V&W.

Daarbij komen de volgende punten aan de orde:
1. Nota Mobiliteit en decentralisatievoorstellen
De VNG onderschrijft de decentralisatiegedachte die in de Nota Mobiliteit is verwoord. Wij menen dat de decentrale overheden wel in staat moeten worden gesteld om de mobiliteitsproblemen op lokale en regionale schaal aan te pakken. Hiertoe dient een verschuiving binnen het MIT plaats te vinden ten gunste van de decentrale overheden.
2. Toegankelijkheid openbaar vervoer
Wij onderschrijven de intentie om het openbaar vervoer optimaal toegankelijk te maken voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Voor de aanpassing van de 57.000 haltes en de routes hiernaartoe moet een financiële regeling worden getroffen.
3. Verkeershandhaving
Gemeenten willen graag bijdragen aan een structurele verhoging van de verkeersveiligheid. Bestuurlijke handhaving van lichtere verkeersovertredingen is hierbij onmisbaar.
4. Kwaliteit leefomgeving
Door stringente toepassing van milieu- en veiligheidsnormen komen stedelijke ontwikkelingen in gevaar. Wij pleiten voor een gezamenlijke aanpak door Rijk en decentrale overheden van deze problematiek.
5. Water
Gemeenten moeten op een goede manier bij de uitwerking en uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water worden betrokken. Tevens pleiten wij voor een verbreding van het rioolrecht ter financiering van de nieuwe gemeentelijke wateropgaven.

In de brief aan de vast kamercommissie van V&W worden deze punten nader toegelicht. Deze brief kunt u inzien op de website van VNG.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht VNG

Een uitgave van ProMedia Group
ProMedia Group
ProMedia Group
Weena 505 B18
3013 AL Rotterdam

Tel: +31 (0)10-280-1024
redactie@infrasite.nl