Dekker: Dertien projecten met ruimtelijke kwaliteit

Den Haag – Dertien nieuwe projectvoorstellen komen in aanmerking voor een bijdrage uit het budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK). Dat heeft minister Dekker (VROM) vandaag aan de betrokken gemeenten en de betrokken provincies bekendgemaakt. Met de bekendmaking kunnen de partijen hun plannen nader uitwerken. De bijdrage van het rijk zal maximaal 20% van de aan de ruimtelijke kwaliteit toe te rekenen investeringskosten bedragen. Van de projecten zijn er drie ter versterking van de nationale landschappen en de Nieuwe Hollandse Waterlinie en tien voor centrumvorming in de nationale stedelijke netwerken.

De geselecteerde projecten zijn:

– Gemeente Amsterdam: Volgermeerpolder
– Provincie Noord-Holland: Ankeveense Plassen/ Naardermeer
– Provincie Utrecht: Fort Vechten
– Gemeente Amsterdam: Zuidas
– Gemeente Assen: Ontwikkelingsas
– Gemeente Breda: Markoevers
– Gemeente Dordrecht en Zwijndrecht: Ontwikkel(de) Spoorzone
– Gemeente Enschede: Kennispark Twente
– Gemeente Haarlem: Spoorzone
– Gemeente Heerlen: Stadspark Oranje-Nassau
– Gemeente Rotterdam: Zuidplein
– Gemeente Tilburg: Spoorzone
– Gemeente Zaanstad: Inverdan

Andere projecten
In het totaal komen nu 19 projecten via de beleidsregeling BIRK in aanmerking voor een financiële bijdrage; de eerste zes heeft de minister al op 17 februari bekendgemaakt. Voor deze 19 projecten is 150 miljoen euro beschikbaar. Dit geld komt vrij als de uitwerking van een project financieel sluitend is en voldoende oplossingen biedt voor de problemen in het betreffende gebied.
Uit het totale BIRK-budget van circa 420 miljoen euro zijn door vorige kabinetten al eerder knelpunten voor ruimtelijke ontwikkelingen opgelost, zoals het verbeteren van de externe veiligheid in het stedelijk gebied. Het gaat onder meer om de ondertunneling van de A2 door Maastricht en het stopzetten van het chloortransport vanaf 2006.
Met de BIRK-regeling konden gemeenten, provincies of waterschappen aanvragen indienen voor projecten die de ruimtelijke kwaliteit van de steden en het landelijk gebied versterken. Door te investeren in deze projecten ziet minister Dekker veel kansen om de aantrekkelijkheid van de steden en nationale landschappen voor bewoners, bedrijven en bezoekers te vergroten. De Tweede Kamer ontvangt binnenkort de voortgangsrapportage BIRK.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM