VERVUILDE GRONDSTOF

Bodemas: ILT waarschuwt voor risico op milieuvervuiling

Bodemas (bron: ILT)
Bodemas (bron: ILT)

Het gaat de verkeerde kant op met de kwaliteit van het bodemas. Sinds juli 2021 gelden er strengere kwaliteitsnormen voor het toepassen van bodemas in bijvoorbeeld grond-, weg- en waterbouw. Het doel van de nieuwe wet- en regelgeving is dat bedrijven gestimuleerd worden om de bodemas op te werken naar een verbeterde, vrij toepasbare kwaliteit.

Maar uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)  blijkt dat dit effect uitblijft. De ILT ziet juist dat er een verschuiving is ontstaan in de afzetmarkt voor bodemas. De opwerkers van bodemas zoeken naar andere en nieuwe afzetmarkten, in plaats van dat zij extra inspanningen verrichten om de kwaliteit van bodemas te verbeteren.

Onvoldoende zicht

De ILT waarschuwt daarbij voor risico’s op milieuvervuiling omdat de verontreinigingen in deze bouwstoffen vrij kunnen komen na functieverlies in deze nieuwe afzetmarkt en ook omdat er onvoldoende zicht is op waar ze precies worden toegepast.

Immobilisaten

De bodemas wordt nu, sinds de nieuwe normen van 2021, vaker verwerkt in immobilisaten. Dat zijn mengsels van een of meerdere afvalstoffen met toevoeging van een bindmiddel. Of de bodemas wordt als vulmiddel toegevoegd in de betonindustrie, zoals vloeren, bakstenen, betonblokken, prefab betonderdelen.

Afdeklagen

Bodemas is een restproduct dat ontstaat bij het verbranden van huishoudelijk afval en bedrijfsafvalstoffen in een afvalenergiecentrale (AEC). AEC’s en opwerkbedrijven halen waardevolle stoffen uit deze bodemas, dat heet opwerken. De waardevolle stoffen uit de as worden elders gerecycled. Bodemas wordt onder meer gebruikt als fundering van wegen, ophoging bij geluids- en zichtwallen en in steun- en afdeklagen bij stortplaatsen.

Lees ook:

Onderzoek naar gebruik ophoogmateriaal in N206

ILT gaat controleren bij opwerking bouwmateriaal bodemas

Auteur: Redactie