Nu ook lokale regelgeving via Overheid.nl

Den Haag – Via wetten.overheid.nl is nu ook regelgeving van lokale overheden beschikbaar. De wet- en regelgeving van het Rijk was al via deze site te raadplegen. Deze initiatieven vloeien voort uit de ambitie van het Kabinet om overheidsinformatie toegankelijker te maken voor burger en bedrijf. De eerste lokale overheden die hun regelgeving via de wetten.overheid.nl aanbieden zijn de gemeenten Hoorn en Purmerend en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Iedereen kan straks in zijn postcodegebied alle wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op milieugebied, bij elkaar op internet vinden. Dus zowel van het rijk, de provincie, de gemeente, de eventuele deelgemeente en van het waterschap. Lokale overheden plaatsen hun regelgeving volgens een afgesproken standaard op de eigen website. Door deze standaard te gebruiken kan de zoekmachine van wetten.overheid.nl de informatie vinden. Gebruikers kunnen nu de lokale regelgeving ook in onderlinge samenhang raadplegen op één centrale plek.

Op dit moment zijn 42 lokale overheden bezig om hun regelgeving op wetten.overheid.nl te plaatsen. Zij ronden dit af in het eerste kwartaal van 2006. Minister Pechtold van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties heeft in de Tweede Kamer toegezegd de ontwikkeling van de elektronische overheid te willen bevorderen door een betere toegankelijkheid van overheidsinformatie. In 2006 wordt daarom alle decentrale wetgeving op internet gepubliceerd.

Alle wijzigingen die de overheid aanbrengt in de oorspronkelijke tekst van de regelgeving worden samengevoegd tot één doorlopende tekst. Ook oude versies blijven beschikbaar op de website. Zo krijgen gebruikers een betrouwbaar en compleet overzicht van alle geldende (en vervallen) regelingen op een bepaald moment.

Het project Internetpublicatie Decentrale Regelgeving wordt uitgevoerd door Advies Overheid.nl. Advies Overheid.nl is een programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en onderdeel van ICTU, de organisatie voor overheid en ICT.

Meer informatie over dit project is te vinden via: www.advies.overheid.nl/decentrale-regelgeving