Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 15-10-2019Minder grondrisico's dankzij nieuwe website

Hoe kunnen we de risico's van grondverzet in projecten beter beheersen? Met die vraag in het achterhoofd gingen Rijkswaterstaat en marktpartijen samen aan de slag.

Het resultaat: de website Minder grondrisico. Bij grote projecten komt vaak veel grondverzet kijken en speelt grond een grote rol. Dit kan tegenvallers in GWW-projecten (Grond-, Weg- en Waterbouw) veroorzaken. Reden is dat de grondsamenstelling tijdens de uitvoering vaak voor verrassingen zorgt. Denk aan vervuiling, explosieven, archeologische vondsten, kabels en leidingen en aan zaken als draagkracht en erosiebestendigheid van vrijkomende klei. Ook uit de evaluatie van het programma Ruimte voor de Rivier komt dit naar voren.

In één keer goed
Om deze risico's beter te beheersen, hebben Rijkswaterstaat en marktpartijen samen in kaart gebracht hoe grondrisico's - in de breedste zin - geminimaliseerd kunnen worden en hoe grondverzet in één keer goed kan worden uitgevoerd. De website Minder grondrisico is het veelbelovende resultaat.

Eendrachtige samenwerking
Alle betrokken partijen roemen de eendrachtige samenwerking bij de totstandkoming van de website. Advies- en ingenieursbureau Lievense begeleidde het project. Volgens algemeen directeur Eric van den Broek is het mooie van de website Minder Grondrisico dat het een website is met concrete hulpmiddelen. 'Variërend van een stappenplan tot allerlei 'gereedschappen' om de stappen met goed gevolg te doorlopen. Heel praktisch allemaal.'

Doorpakken
Eén van de marktpartijen die actief aan de ontwikkeling van de site heeft bijgedragen, is Ploegam. Martin Egas, directeur innovatie, is dik tevreden met het resultaat.'Met het stappenplan en de toolkit van Minder grondrisico breng je grondrisico's zo vroeg mogelijk samen in kaart. Zo voorkom je problemen in een later stadium. En mochten er toch problemen ontstaan, dan biedt het stappenplan handvatten om er samen goed mee om te gaan.'

Wederzijds begrip
Ook het bedrijf GMB nam actief deel aan de ontwikkeling van de website. Algemeen directeur Gerrit Jan van de Pol is trots dat het project tot wederzijds begrip heeft geleid. 'We zijn er nu allemaal van doordrongen dat het zich loont om in projecten vroeg met elkaar in gesprek te gaan over bijvoorbeeld de benodigde bodemgegevens. En we hebben dit ook goed in het stappenplan op de website Minder grondrisico verwerkt. Pure winst.'

Kennisbron
Volgens Van de Pol is de website ook een goede kennisbron voor iedereen die met grondrisico's te maken heeft. 'De website bevat de gebundelde kennis van markt en overheid en is daarmee ook een soort studieboek.' Hij hoopt dat de website veelvuldig gebruikt gaat worden. 'En mochten er vragen zijn, stel die vooral aan ons door te mailen naar Minder Grondrisico. Wij geven graag tekst en uitleg.' Een uitgebreide versie van dit artikel lees je in het nieuwste magazine Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie.


Deel dit artikel:                   

EIB: Structureel groeiperspectief voor de bouw blijft sterk
Nieuwsbericht
Klant-en-klare schakelinstallatie in Vijfhuizen
Nieuwsbericht
PerceelTool helpt eigenaren bij tegengaan wateroverlast en beperken droogte
Nieuwsbericht
Risico's in kaart, kennis op orde en toch een ongeval
Weblogposting
N200: Eerste liggers nieuwe Boezembrug gelegd
Nieuwsbericht
Bijna 25.000 aanvragen aardgasloze nieuwbouwwoningen in 2019
Nieuwsbericht
Van Nieuwenhuizen: Nederland opnieuw inrichten tegen weersextremen
Nieuwsbericht
Meer treinen laten rijden door sneller invoegen van goederentreinen
Nieuwsbericht
Pier Eringa nieuwe voorzitter NGinfra
Nieuwsbericht
ABB and Qbuzz power progress in Dutch e-mobility adoption
Nieuwsbericht
Oplossingsrichtingen bereikbaarheid Ameland opgesteld
Nieuwsbericht
Officiële aftrap Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024
Nieuwsbericht
Nieuwe informatieavonden Drentse zonneroute A37; januari 2020
Nieuwsbericht
Schonere lucht voor 50% gezondheidswinst
Nieuwsbericht
Langzamere goederentreinen tussen Meteren en Boxtel
Nieuwsbericht
Alliander: In 2020 882 miljoen euro investering in energienetten
Nieuwsbericht
Proef met weergave gemiddelde brandstofkosten van start
Nieuwsbericht
ABB selected by IONITY for second phase of European charging network expansion
Nieuwsbericht
Gezamenlijke nieuwe Havenverordening voor Amsterdam en Rotterdam
Nieuwsbericht
Virtueel opleiden en trainen van wegverkeersleiders en operators
Weblogposting
Nieuwe regelgeving ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanaf 2020
Nieuwsbericht
Grote schade bij ontspoord treinstel Den Haag Centraal UPDATE
Nieuwsbericht
NS: Vier miljoen reizigers in 2019 per trein de grens over
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]