Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 15-10-2019Minder grondrisico's dankzij nieuwe website

Hoe kunnen we de risico's van grondverzet in projecten beter beheersen? Met die vraag in het achterhoofd gingen Rijkswaterstaat en marktpartijen samen aan de slag.

Het resultaat: de website Minder grondrisico. Bij grote projecten komt vaak veel grondverzet kijken en speelt grond een grote rol. Dit kan tegenvallers in GWW-projecten (Grond-, Weg- en Waterbouw) veroorzaken. Reden is dat de grondsamenstelling tijdens de uitvoering vaak voor verrassingen zorgt. Denk aan vervuiling, explosieven, archeologische vondsten, kabels en leidingen en aan zaken als draagkracht en erosiebestendigheid van vrijkomende klei. Ook uit de evaluatie van het programma Ruimte voor de Rivier komt dit naar voren.

In één keer goed
Om deze risico's beter te beheersen, hebben Rijkswaterstaat en marktpartijen samen in kaart gebracht hoe grondrisico's - in de breedste zin - geminimaliseerd kunnen worden en hoe grondverzet in één keer goed kan worden uitgevoerd. De website Minder grondrisico is het veelbelovende resultaat.

Eendrachtige samenwerking
Alle betrokken partijen roemen de eendrachtige samenwerking bij de totstandkoming van de website. Advies- en ingenieursbureau Lievense begeleidde het project. Volgens algemeen directeur Eric van den Broek is het mooie van de website Minder Grondrisico dat het een website is met concrete hulpmiddelen. 'Variërend van een stappenplan tot allerlei 'gereedschappen' om de stappen met goed gevolg te doorlopen. Heel praktisch allemaal.'

Doorpakken
Eén van de marktpartijen die actief aan de ontwikkeling van de site heeft bijgedragen, is Ploegam. Martin Egas, directeur innovatie, is dik tevreden met het resultaat.'Met het stappenplan en de toolkit van Minder grondrisico breng je grondrisico's zo vroeg mogelijk samen in kaart. Zo voorkom je problemen in een later stadium. En mochten er toch problemen ontstaan, dan biedt het stappenplan handvatten om er samen goed mee om te gaan.'

Wederzijds begrip
Ook het bedrijf GMB nam actief deel aan de ontwikkeling van de website. Algemeen directeur Gerrit Jan van de Pol is trots dat het project tot wederzijds begrip heeft geleid. 'We zijn er nu allemaal van doordrongen dat het zich loont om in projecten vroeg met elkaar in gesprek te gaan over bijvoorbeeld de benodigde bodemgegevens. En we hebben dit ook goed in het stappenplan op de website Minder grondrisico verwerkt. Pure winst.'

Kennisbron
Volgens Van de Pol is de website ook een goede kennisbron voor iedereen die met grondrisico's te maken heeft. 'De website bevat de gebundelde kennis van markt en overheid en is daarmee ook een soort studieboek.' Hij hoopt dat de website veelvuldig gebruikt gaat worden. 'En mochten er vragen zijn, stel die vooral aan ons door te mailen naar Minder Grondrisico. Wij geven graag tekst en uitleg.' Een uitgebreide versie van dit artikel lees je in het nieuwste magazine Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie.


Deel dit artikel:                   

Bouwend Nederland: Stikstof en PFAS Maatregelen kabinet kosten te veel tijd
Nieuwsbericht
Kabinet neemt maatregelen voor natuur, bouw en infrastructuur
Nieuwsbericht
VNO-NCW: Ondernemers zeer kritisch over PFAS-beleid kabinet
Nieuwsbericht
Stikstof en PFAS-crisis in cruciale fase, Bouwend Nederland in afwachting van concrete maatregelen
Nieuwsbericht
Verdubbeling investeringen in innovatie naar 4,9 miljard euro
Nieuwsbericht
Minister-president in gesprek met bouwers over stikstof en PFAS
Nieuwsbericht
Rijksbrede inkoop: duurzaam, sociaal en innovatief
Nieuwsbericht
Benoeming programmadirecteur-generaal Stikstof bij ministerie LNV
Nieuwsbericht
Maritieme sector groeit opnieuw in 2018
Nieuwsbericht
Orderportefeuilles in de gww verder gedaald
Nieuwsbericht
Investeringscapaciteit van corporaties naar € 40 miljard bij consistente waardering van bezit
Nieuwsbericht
Van verticale landbouw tot virtuele delta: 26 miljoen voor innovatief onderzoek
Nieuwsbericht
Allego betreedt Scandinavische markt met High Power Charging-oplossingen tot 350 kW
Nieuwsbericht
Rover drukt stempel op invoering NS Flex abonnementen
Nieuwsbericht
Heijmans krijgt voorlopige gunning Schiphol voor verdubbeling rijbaanstelsel Quebec
Nieuwsbericht
Blusprobleem Waalhaven nog niet opgelost
Nieuwsbericht
Heijmans en BAM vragen vergunning aan voor joint venture asfaltcentrales
Nieuwsbericht
Voortgang dijkversterkingsplannen Marken en vervolgonderzoek
Nieuwsbericht
Rijkswaterstaat onderzoekt weggebruik in Zuid-Holland
Nieuwsbericht
Kabinet neemt extra maatregelen voor klimaatdoelen
Nieuwsbericht
Groningen in 2020 in het teken van omgaan met klimaatverandering
Nieuwsbericht
Klimaat- en Energieverkenning 2019
Document
Stikstof problematiek
Document


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]