Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 10-05-2016ProRail Jaarcijfers 2015: Nette cijfers

Bron: ProRailProRail heeft goede resultaten gehaald in 2015. Bijna 90 procent van de treinen op het hoofdrailnet reed op tijd, het aandeel technische storingen daalde en er is minder door rood gereden op het spoor. Ook zijn alle afspraken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) gehaald. Dit blijkt uit het jaarverslag van ProRail over 2015. President-directeur (CEO) Pier Eringa: 'We zetten deze stijgende lijn voort, daar werken we keihard aan. Deze nette prestaties mogen geen eendagsvlinder zijn.'

'Ook in het eerste kwartaal van 2016 zijn de cijfers van ProRail goed. 'Met ambitie, scherpte én plezier, werken we aan verbeteringen', aldus Eringa.Het jaarverslag van ProRail kun je lezen op www.jaarverslagprorail.nl

Ruim 3 miljoen treinritten
We beheren het spoor, verdelen de ruimte op het spoor, bouwen nieuwe stations en spoorlijnen en leiden dagelijks duizenden treinritten over het spoor. ProRail heeft jaarlijks zo'n 1300 grote en kleine spoor- en stationsprojecten onder de hoede. In 2015 openden we een nieuwe verkeersleidingspost in Utrecht en werkten we op tal van plaatsen, waaronder Utrecht Centraal. Dagelijks maken 285.000 reizigers gebruik van spoorhart Utrecht Centraal. Ter vergelijking: dat zijn vier uitverkochte Amsterdam Arena's voor een concert van de Toppers en meer reizigers dan op de drukste dag van luchthaven Schiphol. ProRail maakte in 2015 wederom in totaal ruim 3 miljoen treinritten mogelijk op het Nederlandse spoor.

Afspraken IenM
Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IeM) maken wij jaarlijks afspraken over prestaties. In 2015 voldeden wij aan alle gestelde normen.
  • Punctualiteit reizigersverkeer 2015 – 89,5% (bodemwaarde: 87,0%)
  • Punctualiteit regionale series 2015 – 95,0% (bodemwaarde: 93,0%)
  • Punctualiteit goederenverkeer 2015 – 80,0% (bodemwaarde: 80,0%)
  • Geleverde treinpaden 2015 – 97,9% (bodemwaarde: 97,5%)
Dagelijks te volgen
In 2015 heeft ProRail een grote stap gezet naar meer transparantie. Ons dashboard: prestaties.prorail.nl toont het dagelijks verloop van de gestelde doelen.

Nieuw bestuur
In 2015 is gewerkt aan een nieuwe topstructuur voor ProRail. Inmiddels zijn door de aandeelhouder en raad van commissarissen een nieuwe Raad van Bestuur van ProRail benoemd.

Financiën
In 2015 hebben wij in totaal zo'n 2 miljard euro besteed. De jaarrekening van 2015 heeft wederom goedkeuring gekregen van de accountant. 'Het beeld dat onze financiën niet op orde zijn, klopt niet', aldus Hans van Leeuwen, directeur Financiën (CFO) bij ProRail. 'Ons voorspellend vermogen moet wel omhoog. Zodat er geen financiele verrassingen zijn bij bijvoorbeeld grote projecten. We werken nauw samen met IenM om de tekorten op de Rijksbegroting voor spooronderhoud op de lange termijn in te lopen.' Een financieel verbeterplan is inmiddels in volle gang.

Daling sein- en wisselstoringen
Het aandeel technische storingen is in 2015 gedaald (32% in 2015 en 36% in 2014). Het aantal sein- en wisselstoringen daalde in 2015 ten opzichte van 2011 met ruim 20%. 'Dat het aandeel technische storingen daalt is mooi, maar wij gaan ons komende jaren veel meer richten op de storingen die de grootste klanthinder veroorzaken', aldus John Voppen, directeur operatie (COO) van ProRail. 'Want van storingen op drukke knooppunten hebben reizigers en verladers de meeste last'.

60 miljoen voor spoor ICT
ICT-systemen zijn cruciaal voor het goed functioneren van het spoor. In 2015 heeft ProRail circa 60 miljoen euro geïnvesteerd in ICT voor vernieuwing van bestaande systemen en aanvulling ervan. Ook heeft in 2015 een extern bureau in opdracht van ProRail een APK-keuring uitgevoerd op onze systemen. Uit de keuring is gebleken dat onze ICT-systemen goed op orde zijn, ze zijn robuust en het risico op storingen met grote gevolgen is laag.

Zorgen over aantal aanrijdingen op overwegen
Het aantal aanrijdingen op overwegen is in 2015 gestegen naar 32 (in 2014 nog 23), waarvan 13 met dodelijke afloop (7 in 2014). We zien helaas nog veel gevaarlijk gedrag op en rond overwegen. In een aantal gevallen hebben we aangifte gedaan en dat doen we steeds vaker. Wij blijven investeren voorlichting en campagnes. Een voorbeeld daarvan is de campagne met Jandino in februari 2016.

Minder treinen door rood licht
In 2015 zijn er weer minder treinen door een rood licht gereden. In 2015 gebeurde dat 86 keer, in 2014 nog 98 keer en in 2013 zelfs nog 152 keer. ProRail plant de treinritten zo in dat machinisten onderweg zo min mogelijk rode seinen tegenkomen. En vervoerders leiden hun machinisten nog beter op. Die gecombineerde aanpak werpt zijn vruchten af.

Duurzamer geworden
Afgelopen jaar hebben we onze doelstelling van 2% verbetering van de energie-efficiency gehaald. Ook hebbenwe vorig jaar, vooral door de inkoop van Nederlandse windenergie, ons totale energieverbruik voor ruim 85% verduurzaamd. Bovendien hebben we het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder, niveau 5, vastgehouden en is het gebruik van grondstoffen afgenomen.Deel dit artikel:                   

Elke 10 minuten een IC
Nieuwsbericht
Historische namen voor viaducten in de Tractaatweg
Nieuwsbericht
Intertraffic Amsterdam joins forces with Automotive Week
Nieuwsbericht
Contract ondertekend: vernieuwing Amstelveenlijn flinke stap dichterbij
Nieuwsbericht
ACM: Spoorvervoerders maken zich zorgen over marktontwikkelingen
Nieuwsbericht
Camerabeeld om spoor te inspecteren
Nieuwsbericht
Nederlandse kust goed in het zand
Nieuwsbericht
UvW: Minister Schultz ontvangt Uniepenning
Nieuwsbericht
2016 redelijk jaar voor Movares – bedrijfsresultaat € 4,9 mln
Nieuwsbericht
Waterschappen: Klimaataanpak duldt geen uitstel
Nieuwsbericht
A10 West deze zomer dicht voor groot onderhoud
Nieuwsbericht
Lean & Green Off-Road op weg naar landelijk dekkend netwerk
Nieuwsbericht
17 maart zijn 45.000 mensen Bewust Veilig
Nieuwsbericht
Tracébesluit A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15) ter visie
Nieuwsbericht
Herman van der Horst nieuwe divisiedirecteur Movares
Nieuwsbericht
Verkeersbordendatabank als instrument voor veiliger en duurzamer verkeer
Nieuwsbericht
2getthere wint grootste autonoom vervoerproject ter wereld
Nieuwsbericht
Start Verkenning nautische veiligheid passage Maastricht
Nieuwsbericht
Treinen beter bij de tijd met de SmartWatch
Nieuwsbericht
Royal HaskoningDHV delivers solid performance in 2016
Nieuwsbericht
Strandval op westkust Ameland
Nieuwsbericht
Gunning versterking Ehzerbrug en Markelosebrug
Nieuwsbericht
Fietspaden kunnen veel veiliger
Nieuwsbericht
[Banners]