Nieuwsbericht | Datum: 07-09-2009Ontwerp-geluidsaneringsprogramma “Zeeuwse lijn” ter inzage

Bron: SloelijnGewijzigd saneringsprogramma

Van 7 september 2009 tot en met 19 oktober 2009 ligt het ontwerp-geluidsaneringsprogramma “Zeeuwse lijn” gedurende zes weken ter inzage bij de gemeentes Goes, Kapelle, Reimerswaal, Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht. U kunt de stukken inzien gedurende de reguliere openingstijden, bij de publieksbalie van het betreffende gemeentehuis/stadskantoor. U kunt ook op de website van de Sloelijn de volledige tekst van het saneringsprogramma downloaden, alsmede de bijbehorende rapporten.

Zienswijzen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 19 oktober 2009 een zienswijze indienen. Aan de hand van de ingediende zienswijzen zal het definitieve geluidssaneringsprogramma worden opgesteld. Dit saneringsprogramma zal voor besluitvorming worden aangeboden aan de minister van VROM. Belanghebbenden kunnen zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij:
ProRail
Grondverwerving en Juridische Zaken
Postbus 2038
3500 GA Utrecht

Indien u mondeling wilt inspreken, wordt u vriendelijk verzocht dit vóór 19 oktober 2009 kenbaar te maken bij ProRail via telefoonnummer 030- 235 7279.

Achtergrond
Het ontwerp-geluidsaneringsprogramma is opgesteld als gevolg van de beschikkingen van de minister van VROM en de recente uitspraken van de Raad van State van 26 augustus 2009 op het eerder in 2006 door de minister vastgestelde saneringsprogramma voor dit traject. Het eerdere besluit op het saneringsprogramma is in november 2008 door de minister van VROM herroepen; als gevolg van deze besluitvorming is afgesproken dat ProRail uiterlijk 1 september 2009 opnieuw een saneringsprogramma ter inzage legt.

Langs de Zeeuwse lijn (behalve in Goes) zijn, overeenkomstig de herroepen beschikkingen, al geluidsreducerende maatregelen genomen. Zo staan er geluidsschermen langs de Zeeuwse lijn, zijn er raildempers geplaatst en is de geluidsisolatie van verschillende woningen verbeterd om aan de binnenwaarden te voldoen. Nu is nagegaan of deze maatregelen ook volgens de huidige wetgeving en prognose nog afdoende zijn of dat er nog aanvullende maatregelen nodig zijn. Dit saneringsprogramma geeft hiervoor een voorstel.

Het programma geeft ook een overzicht van woningen waar na het treffen van geluidsmaatregelen nog niet aan de eisen wordt voldaan. Voor deze woningen wordt een zogenaamde hogere waarde op grond van het Besluit geluidhinder aangevraagd.

Wijzigingen ten opzichte van eerdere besluit
Het nu voorliggende saneringsprogramma is opgesteld op grond van de momenteel geldende wet- en regelgeving en de actuele inzichten inzake de vervoersprognose. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het eerdere saneringsprogramma zijn:
  • Het in 2006 nog geldende Besluit geluidhinder spoorwegen is vervangen door het Besluit geluidhinder;
  • Er is een nieuw Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2006 (versie augustus 2009) waarbij het mogelijk is om rekening te houden met stil goederenmaterieel;
  • De prognose voor goederenvervoer is geactualiseerd; Volgens de nieuwe prognose is 80% van de goederentreinen stil (categorie 11);
  • De afwegingsmethodiek inzake geluidsmaatregelen versus hogere waarden is gewijzigd.
Bestanden
U kunt de volledige tekst van het saneringsprogramma alsmede de bijbehorende rapporten downloaden via www. Sloelijn.nlDeel dit artikel:                   

ProRail: 'Neem ook reizigerstreinen mee in Europese Green Deal'
Nieuwsbericht
ProRail meet drukte op grote stations met sensoren
Nieuwsbericht
Veenendaal verkozen tot Fietsstad 2020
Nieuwsbericht
Intertraffic Summit & Demonstratie Programma
Weblogposting
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daagt uit met mobiliteitschallenge
Nieuwsbericht
Van gas- naar energie-infrastructuur in een veranderende markt
Nieuwsbericht
VolkerWessels zoekt collega's voor in de pitstraat tijdens Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix 2020
Weblogposting
25th edition Amsterdam: Let's speed up the mobility transition
Nieuwsbericht
EIB: Orderportefeuilles bouw onveranderd
Nieuwsbericht
Heijmans: sterke stijging resultaat 2019, dividend hervat
Nieuwsbericht
Kabinet stemt in met landelijk verbod varend ontgassen
Nieuwsbericht
New format Intertraffic Awards 2020: new deadline entries 27 February 2020
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen bij Zweedse verkeersveiligheidtop
Nieuwsbericht
Slalommen doe je op de piste, niet op de overweg
Nieuwsbericht
Kick-off walstroomproject Landtong Rozenburg voor grootste kraanschepen ter wereld
Nieuwsbericht
Bouw tijdelijke dam voor inspectie én herstel schade stuw Linne; start 24 februari 2020
Nieuwsbericht
Spoorbeheerder ProRail vanaf 2021 zelfstandig bestuursorgaan
Nieuwsbericht
'Buslijnen niet te snel weghalen uit wijken en dorpskernen'
Nieuwsbericht
Amsterdam bereidt zich voor op vaker voorkomend extremer weer
Nieuwsbericht
Soepele samenwerking en beperkte risico's door IPM
Weblogposting
Woningcorporaties: meer flexibele woningen als oplossing voor spoedzoekers
Nieuwsbericht
Ideeën en voorstellen indienen gebied rondom Pannerdensch Kanaal
Nieuwsbericht
Minister Van Nieuwenhuizen en Bonaire tekenen havenconvenant
Nieuwsbericht


[Banners]


[Events]

[Rotating banners]