Geld. Foto: iStock / darkojow

Provincie trekt 78 miljoen euro extra uit voor zuidelijke ringweg Groningen

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

De aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen valt 111 miljoen euro (inclusief btw) duurder uit door de vertraging van drie jaar die het project heeft opgelopen. De provincie Groningen draagt daarvan 78 miljoen euro exclusief btw (94 miljoen euro inclusief btw) bij aan de meerkosten. Die gelden komen uit de gereserveerde budgetten voor de N33 Midden en de spoorlijn Wunderline. Wel benadrukt de provincie dat het ook die projecten nog steeds wil realiseren.

De aanpak van de Ring Zuid gaat drie jaar langer duren, wat leidt tot hogere kosten. Dinsdag bereikten de provincie, Rijkswaterstaat, de gemeente Groningen en aannemerscombinatie Herepoort (CHP) een akkoord over de financiële problemen. De partijen ruzieden al lange tijd over de verdeling van de oplopende kosten. Het bouwconsortium heeft eind vorig jaar de niet noodzakelijke werkzaamheden zelfs enige tijd stil gelegd om de druk op te voeren.

Het Rijk betaalt 16 miljoen euro (inclusief btw) mee. In een brief aan de Tweede Kamer met uitleg over de afspraken die de betrokken partijen hebben gemaakt, schrijft demissionair minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dat het taaksstellend budget wordt aangevuld met in totaal 111 miljoen euro, inclusief btw. De bijdrage van de provincie is bestemd voor uitvoeringskosten. De extra gelden van het Rijk zitten in voorbereidings- en toezichtskosten. Er is niet bekendgemaakt welk bedrag de bouwcombinatie eventueel daarbovenop bijlegt.

Oplossing

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk, ook voorzitter van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid (ARZ), is blij dat er nu een oplossing is. “De ombouw van de zuidelijke ringweg is een belangrijk project voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van stad en regio. De afgelopen periode is door ARZ en CHP veel energie gestoken in het vinden van een oplossing waarmee het project afgemaakt kan worden. Ik heb er vertrouwen in dat dit met deze overeenkomst gaat lukken.”

Ook Hans de Koning, algemeen directeur van Max Bögl, een van de bouwpartijen in Herepoort, is opgelucht. “Met dit akkoord kunnen we door met de ombouw van de zuidelijke ringweg. We zijn opgelucht dat we door kunnen bouwen en kijken met vertrouwen naar de verdere realisatie van het project.”

N33 en Wunderline in het gedrang

De bijdrage van de provincie gaat wel ten koste van andere projecten. Door het besluit wordt het budget voor de verdubbeling van de N33 meer dan gehalveerd. Er gaat van de oorspronkelijke 100 miljoen euro namelijk 59,2 miljoen naar de zuidelijke ringweg. Maar de provincie wil de komende tijd aan de slag om de financiering voor dit project opnieuw rond te krijgen. De werkzaamheden die al in gang zijn gezet, zoals het voorbereiden van het Tracé Besluit en (aanvullende) onderzoeken, gaan ook gewoon door. Het financieringsvoorstel moet nog wel goedgekeurd worden door Provinciale Staten.

Het resterende bedrag dat nodig is om het tekort op te vullen, komt uit het potje voor de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, de Wunderline. Het gaat hier om een bedrag van 18,8 miljoen euro. Dit heeft nog geen gevolgen voor de werkzaamheden aan overwegen, beveiliging en wissels aan het Nederlandse en Duitse spoor. Uiterlijk in 2023 moet een beslissing worden genomen over de financiële dekking van de volgende fase.

Planning

De Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. In 2016 won Herepoort de aanbesteding. De aannemerscombinatie bestaat uit: Max Bögl, Züblin Nederland, Oosterhof Hofman Infra, Koninklijke Sjouke Dijkstra, Roelofs Wegenbouw en Jansma Drachten.

De projectkosten waren voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst al opgelopen tot zo’n 650 miljoen euro. De zuidelijke ringweg vormt de belangrijkste toegangspoort voor de stad, maar door de groei van Groningen dreigt het hier dicht te slibben. De aanpak moet zorgen voor een verbetering van de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. De planning is dat het project uiterlijk op 31 december 2024 klaar is. De openstelling van de weg verschuift naar 2025.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Inge Jacobs

Provincie trekt 78 miljoen euro extra uit voor zuidelijke ringweg Groningen | Infrasite
Geld. Foto: iStock / darkojow

Provincie trekt 78 miljoen euro extra uit voor zuidelijke ringweg Groningen

Geld. Foto: iStock / darkojow (onbeperkt gebruik)

De aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen valt 111 miljoen euro (inclusief btw) duurder uit door de vertraging van drie jaar die het project heeft opgelopen. De provincie Groningen draagt daarvan 78 miljoen euro exclusief btw (94 miljoen euro inclusief btw) bij aan de meerkosten. Die gelden komen uit de gereserveerde budgetten voor de N33 Midden en de spoorlijn Wunderline. Wel benadrukt de provincie dat het ook die projecten nog steeds wil realiseren.

De aanpak van de Ring Zuid gaat drie jaar langer duren, wat leidt tot hogere kosten. Dinsdag bereikten de provincie, Rijkswaterstaat, de gemeente Groningen en aannemerscombinatie Herepoort (CHP) een akkoord over de financiële problemen. De partijen ruzieden al lange tijd over de verdeling van de oplopende kosten. Het bouwconsortium heeft eind vorig jaar de niet noodzakelijke werkzaamheden zelfs enige tijd stil gelegd om de druk op te voeren.

Het Rijk betaalt 16 miljoen euro (inclusief btw) mee. In een brief aan de Tweede Kamer met uitleg over de afspraken die de betrokken partijen hebben gemaakt, schrijft demissionair minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat dat het taaksstellend budget wordt aangevuld met in totaal 111 miljoen euro, inclusief btw. De bijdrage van de provincie is bestemd voor uitvoeringskosten. De extra gelden van het Rijk zitten in voorbereidings- en toezichtskosten. Er is niet bekendgemaakt welk bedrag de bouwcombinatie eventueel daarbovenop bijlegt.

Oplossing

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk, ook voorzitter van de stuurgroep Aanpak Ring Zuid (ARZ), is blij dat er nu een oplossing is. “De ombouw van de zuidelijke ringweg is een belangrijk project voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van stad en regio. De afgelopen periode is door ARZ en CHP veel energie gestoken in het vinden van een oplossing waarmee het project afgemaakt kan worden. Ik heb er vertrouwen in dat dit met deze overeenkomst gaat lukken.”

Ook Hans de Koning, algemeen directeur van Max Bögl, een van de bouwpartijen in Herepoort, is opgelucht. “Met dit akkoord kunnen we door met de ombouw van de zuidelijke ringweg. We zijn opgelucht dat we door kunnen bouwen en kijken met vertrouwen naar de verdere realisatie van het project.”

N33 en Wunderline in het gedrang

De bijdrage van de provincie gaat wel ten koste van andere projecten. Door het besluit wordt het budget voor de verdubbeling van de N33 meer dan gehalveerd. Er gaat van de oorspronkelijke 100 miljoen euro namelijk 59,2 miljoen naar de zuidelijke ringweg. Maar de provincie wil de komende tijd aan de slag om de financiering voor dit project opnieuw rond te krijgen. De werkzaamheden die al in gang zijn gezet, zoals het voorbereiden van het Tracé Besluit en (aanvullende) onderzoeken, gaan ook gewoon door. Het financieringsvoorstel moet nog wel goedgekeurd worden door Provinciale Staten.

Het resterende bedrag dat nodig is om het tekort op te vullen, komt uit het potje voor de spoorverbinding tussen Groningen en Bremen, de Wunderline. Het gaat hier om een bedrag van 18,8 miljoen euro. Dit heeft nog geen gevolgen voor de werkzaamheden aan overwegen, beveiliging en wissels aan het Nederlandse en Duitse spoor. Uiterlijk in 2023 moet een beslissing worden genomen over de financiële dekking van de volgende fase.

Planning

De Aanpak Ring Zuid is de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. In 2016 won Herepoort de aanbesteding. De aannemerscombinatie bestaat uit: Max Bögl, Züblin Nederland, Oosterhof Hofman Infra, Koninklijke Sjouke Dijkstra, Roelofs Wegenbouw en Jansma Drachten.

De projectkosten waren voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst al opgelopen tot zo’n 650 miljoen euro. De zuidelijke ringweg vormt de belangrijkste toegangspoort voor de stad, maar door de groei van Groningen dreigt het hier dicht te slibben. De aanpak moet zorgen voor een verbetering van de bereikbaarheid, de doorstroming, de leefbaarheid en de veiligheid. De planning is dat het project uiterlijk op 31 december 2024 klaar is. De openstelling van de weg verschuift naar 2025.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Profiteer nu van de introductieaanbieding voor € 10,- per maand.

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Inge Jacobs