Partners Praktijkproef Amsterdam verleggen grenzen

Foto: Ivo Ketelaar

Het oplossen van fileproblemen komt weer een stapje dichterbij: Praktijkproef Amsterdam (PPA) heeft fase 2 van de 3 afgerond. Onderdeel hiervan was een succesvolle proef bij concerten van de Toppers, waarbij 200.000 bezoekers dankzij pushberichten en social media sneller op bestemming waren.

Dit resultaat kwam tot stand dankzij gelijkwaardige samenwerking van marktpartijen, wegbeheerders en stakeholders. Als het in de regio Amsterdam werkt, kan het in principe in elke andere stad en regio ter wereld. Vanuit die gedachte test PPA hoe nieuwe technieken langs de weg en in de auto tot minder files, veiliger verkeer en een schonere stad kunnen leiden. Zo is onderzocht hoe een netwerk van verkeerslichten zich automatisch kan aanpassen aan de hoeveelheid verkeer in de regio. Of hoe meldingen via smartphones en navigatiesystemen automobilisten helpen bij het kiezen van de snelste route.

Grenzen verleggen

Het slagen van fase 2 geeft groen licht voor het breder toepassen van geïntegreerde innovatieve systemen langs de weg en in de auto. In de laatste fase van PPA, tussen 2017 en 2020, worden diensten getest die voortkomen uit gegevens van voertuigen, navigatiesystemen en verkeerscentrales. Serviceproviders, de auto-industrie en wegbeheerders gaan hierin samenwerken. Daarnaast verlegt PPA de focus naar buiten de Amsterdamse grenzen. Succesvolle onderdelen van de proef zullen dan ook in andere regio’s in het binnen- en buitenland worden getest.

Tevreden naar de Toppers
PPA startte in 2014 met het afzonderlijk testen van systemen in de auto en op de weg. De afgelopen 3 jaar richtten de onderzoeken zich op het samenvoegen van deze slimme technieken. Hiervoor is actief de samenwerking met de regio opgezocht. Voor de proef PPA Zuidoost sloeg een team van 6 marktpartijen, de 3 wegbeheerders en stakeholders – zoals de ArenA, parkeerexploitanten en politie – de handen ineen tijdens het concert van de Toppers in mei 2016. ‘De proef was erop gericht de verkeersdrukte die gebruikelijk is bij grote evenementen te voorkomen’, vertelt Ronald Adams, projectleider PPA. ‘Via elektronische borden langs de weg, pushberichten en social media, hebben we bezoekers onderweg proactief geïnformeerd over de beste route die ze konden nemen. En ook waar ze het beste hun auto konden parkeren.’

Het resultaat van de proef: 70.000 bereikte automobilisten en een goed gespreide verkeersstroom. ‘De combinatie van informeren langs de weg en in de auto werkte zó goed dat de grote toeloop van mensen nauwelijks problemen opleverde. En heel belangrijk: bezoekers die ons routeadvies kregen, waren tevredener met de bereikbaarheid van het gebied dan zij die dit advies niet kregen.’
Managen met het hele team

Bijzonder aan PPA Zuidoost is de gelijkwaardige samenwerking. Alle deelnemers brachten eigen medewerkers in en werkten met gesloten portemonnee. ‘Geen klassieke opdrachtgever-opdrachtnemerverhouding dus’, vertelt omgevingsmanager Hans Kramer. ‘Dit was uiteraard even zoeken voor alle partijen: wat laat je los, wat doe je als het niet goed gaat? Maar ik ben positief verrast door het resultaat. Als wegbeheerders gaven we figuurlijk het verkeersmanagement uit handen, maar kregen we via de markt meer inzicht in wanneer en waar bezoekers richting de ArenA vertrokken. Zo konden we reizigers voor en tijdens hun reis bereiken via een door hun gekozen medium en app. Samen hebben we verkeersmanagement 2.0 uitgevoerd. En met succes.’

Datastromen in beeld
Het delen van informatie beviel zo goed, dat nu door marktpartijen een Common Operational Picture (COP) is ontwikkeld. Dit is een webbased overzicht van verkeers- en overige relevante managementinformatie van publieke en private partijen. Kramer: ‘We werkten in eerste instantie allemaal op onze eigen laptop en informatie. Maar wanneer je samen beslissingen neemt, is het prettig als iedereen over dezelfde kennis beschikt: op hetzelfde scherm, ook buiten de verkeerscentrales. De COP toont bijvoorbeeld publieke en private verkeersbeelden, DRIP-teksten en trending topics. De aanwezigen in het Operationeel Management Centrum kiezen zelf welke thema’s zij op dat moment willen zien. Medewerkers in publieke en private verkeerscentrales, plus betrokkenen elders aan de keukentafel, zien dezelfde informatie. In de eindversie willen we een videochatfunctie toevoegen voor nog betere samenwerking.’

Publiek en privaat vermengen
Kramer hoopt dat deze gelijkwaardige vorm van samenwerking met de markt in de toekomst normaler wordt bij Rijkswaterstaat: ‘Dat zal niet vandaag of morgen gebeuren, maar ik verwacht wel dat publiek en privaat meer samenkomen. Hoe en hoe snel, dat hangt af van de prijs en kwaliteit van de producten en diensten van de markt, maar ook van hoe de discussie rondom dit thema zich ontwikkelt. Want nu zitten de wegbeheerders nog achter de knoppen.’

Meer weten?
PPA is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de vervoerregio Amsterdam, bedrijven en de Technische Universiteit Delft. Wilt u meer weten over de resultaten en toekomstige proeven? Of gaat u graag het gesprek met ons aan? Bekijk dan de projectwebsite van PPA

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat