Ecorys ontwikkelt intermodale routeplanner voor Oost-West Corridor

De intermodale routeplanner voor de Oost-West Corridor wordt het eerste intermodale Intelligente Transport Systeem (ITS) binnen het Europese ITS-platform, en kan daardoor als voorbeeld dienen voor andere en toekomstige (corridor) projecten op dit gebied. ITS kan een belangrijke rol spelen in het beter benutten van de bestaande transportcorridors, en daarmee helpen om één van de doelen van het Europese transportbeleid te realiseren.

De Oost-West Corridor integreert twee Europese CEF corridors: de North Sea – Baltic corridor en de North Sea – Mediterranean corridor. Een speciaal voor de Oost-West corridor ontwikkelde intermodale routeplanner zal de zichtbaarheid van intermodale vervoersmogelijkheden op de corridor verbeteren en tevens het gebruik ervan stimuleren.

Door meer gebruik te maken van intermodaal vervoer kunnen logistieke bedrijven kosten besparen en tegelijkertijd hun impact op het milieu verminderen. Bovendien zal de intermodale routeplanner fungeren als katalysator voor meer samenwerking tussen private en publieke partijen op de Oost-West Corridor en daarmee bijdragen aan synergievoordelen.

De Intermodal Planner voor de Oost-West Corridor wordt ontwikkeld als een plug-in versie van Ecorys’ Intermodal Links en zal alle mogelijke intermodale verbindingen in Europa met een oorsprong en/of bestemming binnen de Oost-West Corridor tonen. Intermodal Links is de eerste onafhankelijke, online zoekmachine die het mogelijk maakt om de beste en snelste intermodale dienstverlener te vinden voor het vervoer van containers tussen 800 terminals in 45 landen. De planner bepaalt de meest optimale route uit meer dan 11.000 directe verbindingen die worden aangeboden door 130 intermodale dienstverleners (spoor, binnenvaart en short sea). In slechts twee muisklikken wordt het aanbod van intermodale opties getoond tussen herkomst A en bestemming B, inclusief transporttijden en frequenties van de verbindingen en de contactgegevens van de intermodale transport operators en terminals.

De Intermodal routeplanner voor de Oost-West Corridor zal in de landen langs de Oost-West Corridor actief worden gepromoot. Een eerste versie van de intermodale routeplanner zal worden gedemonstreerd tijdens de TEN-T-dagen die plaatsvinden van 20 tot en met 22 juni 2016 in Rotterdam.

Over Ecorys
Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Wij bieden wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-for-profit sectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 80-jarige bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; regio’s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf delen en met internationale samenwerkingspartners.

Over EU EIP
Intelligente Transport Systemen (ITS) binnen wegtransport worden al sinds langere tijd succesvol door de EU-lidstaten toegepast als antwoord op de problemen die worden veroorzaakt door een toenemende vraag naar vervoer over de weg. Op het EU ITS Platform (EU EIP) ontmoeten de nationale ministeries op het gebied van verkeer en vervoer, de wegbeheerders en partners uit de private en publieke sectoren van bijna alle EU-lidstaten en de buurlanden elkaar, om de huidige en toekomstige ITS-implementaties in Europa op geharmoniseerde wijze te bevorderen, te versnellen en te optimaliseren. Het EU EIP project wordt medegefinancierd door het Connecting Europe Facility (CEF) van de Europese Unie. Voor meer informatie: www.its-platform.eu

Meer informatie van de redactie
Lees meer over de TEN-T Dagen 2016 in Infrsite Events

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ecorys Nederland