Jaarbericht Rijkswaterstaat 2015 verschenen

De ontpoldering van de Noordwaard, de aanleg van de Marker Wadden, van een gecombineerde tunnel voor spoor en wegverkeer, en het investeren in slimme mobiliteit.

Het is slechts een kleine greep uit de werkzaamheden van Rijkswaterstaat in 2015. In het jaarbericht dat 19 mei 2016 verscheen, vindt u meer resultaten.

Veilig bereikbaar en leefbaar
Rijkswaterstaat investeert in een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe rijstroken, het geschikt maken van het hoofdvaarwegennet voor grotere binnenvaartschepen, het verruimen van rivieren en het versterken van de kust. Rijkswaterstaat werkt op al die gebieden nauw samen met andere partijen.

Online en op papier
Van het jaarbericht is een ‘papieren’ versie verschenen die ook als pdf te lezen is. De papieren versie licht telkens per kerntaak één voorbeeldproject op journalistieke wijze uit. Deze projecten zijn tevens uitgelicht in korte films die via social media toegankelijk zijn en verspreid worden. Ook aan de hand van deze korte films ziet u hoe Rijkswaterstaat samenwerkte aan bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. U kunt het jaarbericht downloaden via www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/onze-organisatie/jaarbericht/index.aspx

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat