Unieke samenwerking in onderzoek naar gebiedsontwikkeling in delta’s

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft subsidie toegekend aan een onderzoek naar duurzame gebiedsontwikkeling in de stadsregio Arnhem-Nijmegen en een onderzoek naar een planvormings- en ontwerpmethode in de Zuidwestelijke Delta. De projecten krijgen ieder 1,1 miljoen euro.

Beide onderzoeken beginnen na de zomer en maken deel uit van het onderzoeksprogramma Urban Regions in the Delta (URD). De projecten zijn in nauw overleg met maatschappelijke en private partners opgezet. Deze partners brengen per project ook 1,1 miljoen euro in en dragen daarmee voor de helft bij aan de financiering van het onderzoek. Dit is een unieke samenwerking voor NWO.

In het project ‘Delta Oost. Nieuw sturingsperspectief op water en mobiliteit in het licht van duurzame gebiedsontwikkeling’ werken onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen en de Wageningen Universiteit samen met de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, de stadsregio Arnhem-Nijmegen en diverse adviesbureaus. Zij gaan onder meer onderzoeken hoe bereikbaarheid, huisvesting en natuurontwikkeling in de regio Arnhem-Nijmegen beter op elkaar kunnen worden afgestemd.

Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft, de Wageningen Universiteit en de Erasmus Universiteit Rotterdam werken in het project ‘Integrale Planvorming en Ontwerp in de Delta (IPOD)’ samen met drie Deltaprogramma’s, het Havenbedrijf Rotterdam en diverse adviesbureaus. Zij gaan zich verdiepen in de vraag hoe in de zuidwestelijke delta van Rijn, Maas en Schelde de zorg voor veiligheid tegen overstromingen kan samengaan met stedelijke en economische ontwikkeling.

URD is onderdeel van het onderzoeksthema Verbinden van Duurzame Steden, een initiatief van NWO en Nicis Institute. Verbinden van Duurzame Steden gaat over actuele vraagstukken en innovaties op het gebied van de bereikbaarheid, leefbaarheid en ruimtelijke ordening van urbane gebieden in delta’s. Wetenschappers werken daarbij nauw samen met maatschappelijke en private partijen in binnen- en buitenland. Dit zorgt ervoor dat het onderzoek aansluit bij de vragen uit de praktijk.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)