Verkeersonderzoek proef SLIM Prijzen RegioRing

verkeersdoorstroming in de spits tijdens wegwerkzaamheden in goede banen leiden

Vanaf 17 mei 2010 worden verkeerstromen op de RegioRing gemeten en kentekens geregistreerd van auto’s die daar rijden. Dit wordt gedaan met camera’s die inzicht geven in het verkeersaanbod. De eigenaren van de betreffende voertuigen kunnen te zijner tijd een vrijblijvende uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de proef SLIM Prijzen RegioRing, die in september 2010 van start gaat.

De komende jaren vinden gelijktijdig veel grootschalige werkzaamheden plaats op en rond de RegioRing, het hoofdwegennetwerk binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen. De RegioRing omvat deeltrajecten van de A12, A50, A325 en A73. Op de cruciale knooppunten van dit netwerk staat het verkeer nu al vaak vast en door de werkzaamheden komt de bereikbaarheid in de Stadsregio Arnhem Nijmegen nog verder onder druk te staan. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, neemt de stadsregio samen met de wegbeheerders een aantal maatregelen.

Filereductie
SLIM Prijzen is één van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de verkeersdoorstroming in de spits tijdens wegwerkzaamheden in goede banen wordt geleid. Hiervoor wordt een nieuwe pilot, Slim Prijzen RegioRing georganiseerd. Daarnaast wordt de komende jaren zowel tijdens de pilot als daarbuiten ervaring opgedaan met het aanbieden van extra services. Door automobilisten te informeren over de actuele verkeerssituatie, alternatieven, kosten en prognoses wordt geprobeerd om de bereikbaarheid te verbeteren. Het doel is ook om mensen bewust te maken van hun gedrag en de beschikbare alternatieven. Mogelijk zal de proef ook benut worden om automobilisten te informeren over verkeersveilig rijden.

Automobilisten die hiervoor in aanmerking komen, krijgen een uitnodiging deel te nemen aan de proef. Hiervoor stelt de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) eenmalig de adressen bij de kentekens van de geregistreerde auto’s beschikbaar. Zo kunnen naar verwachting in juli de eerste automobilisten worden uitgenodigd deel te nemen aan de pilot Slim Prijzen RegioRing. Het benaderen van deze automobilisten gebeurt met instemming en medewerking van Rijkswaterstaat en is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Beloning
In de proef SLIM Prijzen RegioRing ontvangen automobilisten een virtueel mobiliteitsbudget, gebaseerd op het aantal kilometers dat zij wekelijks in de spits op de RegioRing rijden. Als zij tijdens de proef in de spits deze wegen mijden, krijgen zij aan het eind van de proef een geldbedrag uitgekeerd. Het budget van deelnemers aan de proef die tijdens de spits toch over de RegioRing rijden, wordt per kilometer met een nog nader te bepalen bedrag afgewaardeerd.

Het is niet de bedoeling dat deelnemers een weg gaan zoeken door de gemeenten in de stadsregio. Daarom wordt op cruciale punten, bijvoorbeeld bruggen, in het onderliggend wegennet een eveneens binnenkort te bepalen vast bedrag afgewaardeerd. Zodra de werving van deelnemers start, staat op de website www.slimprijzen.nl een rekenmodel waarmee potentiële deelnemers zelf kunnen berekenen wat deelname hen kan opleveren. Het mijden van de spits kan door gebruik te maken van de fiets, het openbaar vervoer, door vóór of na de spits te reizen of door (gedeeltelijk) thuis te werken, enzovoorts.

Initiatiefnemers
De proef SLIM Prijzen is een initiatief van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, de gemeente Nijmegen, de Provincie Gelderland en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De mobiliteitsmakelaar van het Offensief Bereikbaarheid benadert werkgevers om het werken op flexibele tijden mogelijk te maken én om deze mobiliteitsoplossing aan hun werknemers voor te leggen.

Uitvoering project
De uitvoering van het projectbureau is door de Stadsregio Arnhem Nijmegen gegund aan ARS Traffic & Transport Technology te Leidschendam.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)