Eerste WOW-prijs voor aanpak gladheidbestrijding Overijssel

winnende project: Veilig van kerkplein naar autosnelweg, ook in de winter

Op 2 maart 2010 ontving de provincie Overijssel de eerste Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders-prijs voor het beste project op het gebied van samenwerking in wegbeheer. De jury koos het winnende project ‘Veilig van kerkplein naar autosnelweg, ook in de winter’ vanwege het succes waarmee de provincie Overijssel alle wegbeheerders in haar regio bij de gezamenlijke gladheidbestrijding betrekt. Een aanpak die bovendien goed vertaalbaar is naar andere delen van Nederland.

Gladheidbestrijding Overijssel
De provincie Overijssel stimuleert de samenwerking tussen alle wegbeheerders in de regio. Met Rijkswaterstaat is al een volledig afgestemde, nauwe samenwerking. De provincie is nu bezig om de samenwerking met gemeenten verder vorm te geven. Deze bestaat uit: afstemming, informatie-uitwisseling, gezamenlijke opleiding en training van medewerkers. Een actueel onderwerp deze winter, waarin opnieuw werd aangetoond dat samenwerking tussen wegbeheerders op gebied van gladheidsbestrijding een voorwaarde is voor veiligheid en bereikbaarheid. Daarnaast intensiveert de provincie Overijssel ook op andere thema’s in het wegbeheer de samenwerking.

WOW-prijs
De WOW-prijs, een cheque van € 15.000,- werd uitgereikt tijdens de 3e nationale WOW-dag op 2 maart 2010 in Nieuwegein. Dé netwerkdag voor én door wegbeheerders: ambtenaren van Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en wegbeherende waterschappen, met de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van samenwerking in wegbeheer. De winnaar van de WOW-prijs kwam voort uit selectierondes tijdens de WOW-dag. In vijf categorieën werden de genomineerde projecten toegelicht in de categorieën: Dynamisch Verkeersmanagement, Incident Management, Innovatieve Contracten, Beheer & Onderhoud en Gebruiker Centraal. Uit die winnaars koos de jury de uiteindelijke winnaar. De jury van de WOW-prijs 2010 bestond uit: Mr. A.H. (Annie) Brouwer-Korf, oud-burgemeester, gemeente Utrecht, Mr. M.N. (Marianne) Kallen, wethouder Verkeer, gemeente Houten, Prof. Dr. Ir. Ing. A. (André) Dorée: Hoogleraar Markt en Organisatie, Universiteit Twente, Dr. ir. E. (Edwin) Kaats, Samenwerkingsexpert, Twynstra Gudde, en ir. E. (Eddy) Westdijk, Hoofd Infrastructuur, Verkeer & Vervoer, CROW.

WOW
De groeiende mobiliteit op het Nederlandse wegennet maakt de onderlinge samenwerking en afstemming tussen wegbeheerders noodzakelijk. Deze samenwerking groeit met als doel effectiever, efficiënter en met meer kwaliteit werken. Daarbij is behoefte aan goede voorbeelden die kunnen dienen als gedeelde aanpak en werkwijze en kunnen uitgroeien tot een landelijke standaard. Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders (WOW), (sinds oktober 2007) levert daarin een bijdrage door wegbeheerders elkaar te laten ontmoeten en te laten kennismaken met elkaars vorderingen en goede voorbeelden. WOW is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, provincie Drenthe, provincie Overijssel, gemeente Almere, gemeente Eindhoven, gemeente Groningen, gemeente Den Haag, waterschap Rivierenland, waterschap Hollandse Delta en Stadsregio Arnhem Nijmegen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Platform WOW (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders)