Amsterdam wil uitbreiding 80 km maatregel

80 km op A10 West succesvol

Amsterdam – De 80 km maatregel op de ringweg A10 West in Amsterdam leidt tot minder luchtverontreiniging. Dat blijkt uit metingen van de GGD Amsterdam langs de snelweg. De maatregel vermindert de luchtverontreiniging door fijn stof. Deze stof is het meest schadelijk voor de gezondheid. Voor fijn stof uit diesel, de ergste vervuiler, is de afname 11 procent. Uit ander onderzoek blijkt bovendien dat de doorstroming verbetert. Wethouder Vos wil daarom de 80 km zone op de ring uitbreiden.

De concentraties fijn stof (PM10 en PM1) op het meetpunt langs de A10 West zijn sinds het invoeren van de rijksmaatregel op 1 november 2005 gedaald met gemiddeld vijf en zeven procent. Één bestanddeel van fijn stof, wat voor een groot deel uit dieselroet bestaat, is met elf procent afgenomen. Een groot deel van de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging wordt aan fijn stof en dieselroet toegeschreven.

De wethouder Milieu, Marijke Vos: “Deze resultaten laten zien dat er gezondheidswinst te behalen is met de 80 km maatregel. Daarom willen we de 80 km zone uitbreiden naar die delen van de ring waar dat zinvol is. Amsterdam gaat daar bij het Rijk op aandringen. Uit onderzoek in het kader van het project ‘Fileproof’ blijkt bovendien dat de doorstroming ook verbetert. Minder files en schonere lucht, dat is goed voor de economie én de gezondheid.”

De GGD Amsterdam meet sinds de jaren ‘90 schadelijke stoffen in de buitenlucht, zoals fijn stof en stikstofdioxide. Dit gebeurt op vaste meetplaatsen met geautomatiseerde meetapparatuur. Een van de meetpunten staat pal langs het 80 km traject op de ringweg A10 West. De meetresultaten zijn sinds de invoering van de maatregel vergeleken met die van de voorafgaande jaren.

Actieplan luchtkwaliteit Amsterdam
De 80 km maatregel is door het Rijk ingevoerd op vier trajecten met luchtkwaliteitsproblemen nabij de grote steden, waaronder Amsterdam. De maatregel past in de plannen van Amsterdam om met ruim vijftig acties de luchtkwaliteit te verbeteren. Met de maatregelen kan de lokale uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide worden teruggedrongen. Voor meer informatie: www.gezondelucht.amsterdam.nl

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
80 kilometerzones effectief (VROM 08-11-2005)

Maatwerk nodig voor effectiviteit 80 kilometerzones (VenW 03-10-2006)

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Gemeente Amsterdam