Nota Mobiliteit Flevoland vastgesteld

« veiliger wegen en een goede doorstroming van het verkeer »

Lelystad – Minder verkeersslachtoffers en een goede doorstroming van het verkeer. Twee speerpunten uit de ontwerp Nota Mobiliteit Flevoland, die onlangs door Gedeputeerde Staten van Flevoland is vastgesteld. In deze Nota geeft de Provincie aan wat zij de komende jaren gaat doen om Flevoland bereikbaar en veilig te houden.

Op dit moment is Flevoland één van de veiligste provincies van Nederland. Toch vindt het provinciebestuur dat er te veel slachtoffers vallen in het Flevolandse verkeer. De komende jaren wil de Provincie meer geld beschikbaar stellen om gevaarlijke wegen en kruispunten aan te pakken. Samen met gemeenten en maatschappelijke organisaties wil de Provincie een aantal projecten starten om de veiligheid in woonwijken of andere gebieden te verbeteren. Het gaat om een aanpak, waarbij aandacht is voor zowel de inrichting van de weg, als het gedrag van de verkeersdeelnemers.

Doordat het aantal inwoners en de werkgelegenheid in Flevoland blijven groeien, zal het steeds drukker worden op de wegen. Om te voorkomen dat het verkeer in de toekomst vastloopt, zullen er wegen moeten worden uitgebreid. Vooral rondom Almere zijn forse investeringen nodig in het wegennet. Een ander groot project is de verbetering van de weg Enkhuizen – Lelystad – Dronten – Kampen (N23).

Met de komst van de Hanzelijn in 2012 zal het openbaar vervoer in Flevoland een belangrijke impuls krijgen. Dan heeft ook Dronten een eigen treinstation. In de gebieden waar geen treinstation of bushalte in de buurt is, rijdt de regiotaxi. De regiotaxi zorgt er voor dat elke plek in Flevoland met het openbaar vervoer is te bereiken.

Meer over het nieuwe verkeers- en vervoerbeleid van de Provincie is te vinden in de Ontwerp Nota Mobiliteit. Deze Nota ligt van 24 juli t/m 15 september 2006 ter inzage in de gemeentehuizen en op het Provinciehuis. Ook is het plan te raadplegen via www.flevoland.nl. Begin september organiseert de Provincie enkele informatieavonden.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Flevoland