Levendige discussie over proef doorstroming A9

Haarlem – Rijkswaterstaat organiseerde recent een discussieavond over de proef bij het knooppunt Raasdorp om de rust in het verkeer op de A9 in de avondspits te vergroten en de doorstroming te bevorderen. Twaalf weggebruikers discussieerden in de verkeerscentrale Noord West Nederland in Velsen over de proef en mogelijke verbetervoorstellen.

Tijdens de proef is op de A5 een rijstrook aan het verkeer onttrokken en op de A9 is een rijstrook afgesloten. Vragen die tijdens het rondetafelgesprek zijn gesteld, zijn bijvoorbeeld “heeft deze maatregel in uw beleving bijgedragen aan een vergroting van de rust in het verkeer?”, “is het invoegen vanaf de A5 op de A9 vergemakkelijkt?” en “zou u liever een andere maatregel ingevoerd willen gezien?”. De deelnemers erkennen het probleem van onrust in het verkeer, maar kunnen zich tegelijkertijd absoluut niet vinden in de proef die leidde tot een file op de A5.

De deelnemers die zelf regelmatig van de A5 of A9 gebruik maken, brachten een groot aantal maatregelen ter verbetering naar voren. Het afzetten van de vluchtstrook op de A9, het scheiden van verkeersstromen, een dynamische rijstrookmarkering en het verkeer omleiden, zijn enkele voorbeelden. Daarnaast zijn ook meer algemene suggesties gedaan zoals het communiceren van cijfermateriaal, het coachen van weggebruikers en het succes van de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat voortzetten. De komende tijd toetst Rijkswaterstaat alle voorstellen en suggesties op hun mogelijkheden en onmogelijkheden en past deze indien mogelijk toe in de praktijk.

Alle deelnemers waarderen de discussieavond positief en beoordelen deze met het cijfer 8. Er is veel kennis opgedaan en met interesse gereageerd op alle feedback.

Rijkswaterstaat wil de aanpak van het direct benaderen van weggebruikers continueren. Het past in het streven naar een publieksgerichte overheidsorganisatie .

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland