Tovergroen op provinciale wegen Zuid Holland

Den Haag – De provincie Zuid-Holland gaat op de provinciale wegen in Bleiswijk (N 209) en Naaldwijk (N 213) zogenaamd tovergroen voor vrachtwagens in voeren. De maatregel is bedoeld om de doorstroming en de luchtkwaliteit te verbeteren. Soortgelijke systemen komen er ook bij de Kruithuisweg (N 470) in Delft en op de Groene Kruisweg bij Spijkenisse. Daar krijgen automobilisten te zien of ze in een groene golf zitten.

Tovergroen is een soort groene golf voor vrachtwagens. Omdat het optrekken van vrachtwagens veel tijd en brandstof kosten, is er een systeem ontwikkeld waarmee vrachtwagens worden herkend bij een verkeerslicht. Door het verkeerslicht dan langer op groen te laten kan een vrachtwagen het kruispunt passeren zonder te stoppen. De chauffeur krijgt via een bord ook te zien dat hij een groene golf heeft. Het systeem heeft een positief effect op voor de verkeersveiligheid, de doorstroming, het rijcomfort en de luchtkwaliteit. Tovergroen biedt met name een uitkomst op plaatsen waar relatief veel vrachtverkeer op een rechtdoorgaande route rijdt. Het systeem wordt dan ook ingevoerd in de buurt van de veilinglocaties in Bleiswijk en Naaldwijk. Daarnaast wordt een soortgelijk systeem ingevoerd bij een kruispunt op de Kruithuisweg bij Delft. Daar krijgen alle bestuurders een signaal als zij een groene golf hebben tot het volgende verkeerslicht.

Traditionele groene golven over langere trajecten zijn niet goed toepasbaar op provinciale wegen. De afstanden tussen de kruispunten zijn hiervoor veelal te groot en het verkeer waaiert te veel uit. Met nieuwe dynamische systemen is het wel mogelijk automobilisten ruim voor het kruispunt te vertellen welke snelheid ze moeten rijden om bij het volgende kruispunt gegarandeerd groen te krijgen.

Er zitten wel (verkeerskundige) voorwaarden aan het systeem, zodat het niet overal kan worden toegepast. Op sommige plaatsen zijn de nadelige neveneffecten van zo’n systeem namelijk groter dan de positieve effecten. Als eerste zal de provincie het systeem toepassen bij Spijkenisse op de kruising van de Groene Kruisweg met de Malledijk. De provincie bekijkt op welke andere locaties dit systeem toegepast kan worden.

Nog dit jaar wil de provincie de eerste systemen in werking hebben.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland