Provincie en Rijkswaterstaat ZH beheren samen wegen

Den Haag – De provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat betrekken 16 februari 2006 samen een nieuw steunpunt in Hellevoetsluis. Beide wegbeheerders denken beheer en onderhoud van de wegen op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee hiermee verder te kunnen optimaliseren. Vanuit het steunpunt wordt onder meer de gladheidbestrijding op rijks- en provinciale wegen in het gebied gecorödineerd en uitgevoerd.

“Het zal de weggebruiker een zorg zijn van wie de weg is. Veilig en betrouwbaar, dat is waar het om gaat. Vandaar dat we steeds meer vanuit een traject redeneren en niet vanuit een beheerder”, aldus gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven. Samenwerking op het gebied van bereikbaarheid is een van de speerpunten van de Provincie Zuid-Holland. De wegbeheerder van de provincie, Dienst Beheer Infrastructuur, werkt daartoe samen met gemeenten, waterschappen en Rijkswaterstaat. Het gezamenlijke verkeersmanagement vanuit de verkeerscentrale in Rhoon is hiervan een voorbeeld. Vanuit de verkeerscentrale wordt het verkeer in Zuid-Holland en Zeeland bewaakt en gestuurd.

Incident Management
De komende jaren wordt de samenwerking uitgebreid met Incident Management. Bij Incident Management is de gezamenlijke focus gericht op het versneld vrijmaken van de weg, waarmee winst in tijd en indirect ook in geld is te boeken. De administratieve afhandeling volgt daarna.

Het steunpunt in Hellevoetsluis wordt officieel in gebruik genomen op donderdag 16 februari 2006 door de heer F.J.P. Heuer (hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid-Holland) en mevrouw M.H.J. van Wieringen-Wagenaar (provincie secretaris).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland