Nieuwe snelweg A6 – A9 in tunnel broodnodig

Den Haag – Het bedrijfsleven in de Noordvleugel van de Randstad acht een nieuwe snelweg tussen de A6 en de A9 broodnodig om de verkeersproblemen in de regio op te
lossen. Door deze snelweg dertig meter onder de grond aan te leggen, blijven natuur en
landschap onaangetast. Zonder snelweg stagneert de ontwikkeling van het economische hart van Nederland.

De ondergrondse aanleg van de snelweg A6 – A9 is de beste oplossing voor de
verkeersproblemen op de as Schiphol – Amsterdam – Almere. Dit standpunt wordt
onderschreven door twintig organisaties uit het bedrijfsleven, alsmede de vakbonden FNV
en CNV.

Economie en verkeer
Het bedrijfsleven reageert met dit standpunt op een nota van Rijkswaterstaat waarin
uiteenlopende oplossingen voor de verkeersproblemen zijn uitgewerkt. Een nieuwe snelweg is de enige oplossing die zoden aan de dijk zet.
De Noordvleugel van de Randstad met Amsterdam als centrum neemt wereldwijd een economische toppositie in. Het biedt werk aan 1 miljoen mensen. Bovendien groeit het aantal arbeidsplaatsen er jaarlijks met 10.000. Nu al staan de files op de A1, A6 en A9 in de file-top10 van Nederland. Omdat het Rijk Almere als groeistad heeft aangewezen, zal die situatie in de toekomst alleen maar verergeren. Schattingen komen uit op vijftig procent groei van het verkeer in de Noordvleugel. Dergelijk omvangrijke groei kun je niet
opvangen met verbreding van bestaande wegen of een kilometerheffing. Een totaalpakket aan maatregelen is nodig. Daarin, aldus het bedrijfsleven, moet een capaciteitsuitbreiding van het openbaar vervoer zijn opgenomen, een kilometerheffing, en nadrukkelijk ook een nieuwe snelweg A6 – A9.

Natuur
Door deze snelweg aan te leggen in een tunnel tussen de knooppunten Holendrecht en
Muiderberg kunnen natuur en landschap worden ontzien. Dit blijkt uit het rapport van
Rijkswaterstaat. In het vlugschrift ‘De visie van het bedrijfsleven op de A6 – A9’
wordt de visie uiteengezet voor een breed publiek.

De visie is van het georganiseerde bedrijfsleven As Almere-Schiphol. Aangesloten zijn:
– VNO-NCW West
– VNO-NCW Flevoland
– MKB Randstad Noord
– MKB Flevoland
– Kamer van Koophandel Amsterdam
– Kamer van Koophandel Flevoland
– Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland
– Bedrijvenvereniging Amsterdam Zuid-Oost
– Bouwend Nederland regio Randstad Noord
– EVO
– FIN Bedrijvenvereniging Naarden-Bussum
– Haarlemmermeers Ondernemersplatform (HOP)
– Handel- en Industriegemeenschap Diemen (HID)
– Industriële Club Haarlemmermeer (ICH)
– Ondernemersvereniging Amstelveen
– Ondernemersvereniging Ouder-Amstel
– Ondernemersvereniging Regio Amsterdam (ORAM)
– Transport en Logistiek Nederland regio Noord-West (TLN)
– Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA)
– Vereniging van Bedrijven in Amsterdam-Noord (VEBAN)
– CNV Vakcentrale
– FNV

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Vereniging VNO-NCW