Europese conferentie over mobiliteit in Groningen

Brussel – Vanaf 10 mei 2006 is Groningen drie dagen lang het toneel voor een internationaal congres over mobiliteit. Het Europees Platform voor Mobiliteitsmanagement (EPOMM) heeft Groningen gekozen als locatie voor zijn jaarlijkse congres. De stad schaart zich hiermee in een rij van steden als Parma, Lyon, Gent, Stockholm en Karlstadt. Het samenwerkingsverband viert in Groningen zijn tienjarig bestaan. Het congres kan rekenen op ongeveer 250 bezoekers uit Europa en Noord-Amerika die nieuwe ideeën opdoen en ervaringen uitwisselen over mobiliteitsvraagstukken. Minster Peijs van Verkeer en Waterstaat opent het congres in Martiniplaza in Groningen.

Deelnemers aan het congres kunnen kennisnemen van ervaringen en studies op het gebied van een viertal thema’s die door de internationale programmaraad (IPC) zijn vastgesteld voor Groningen. De IPC kwam hiervoor bijeen in Parma en bestaat uit mobiliteitsmanagers uit 30 verschillende landen. In januari beoordelen zij de bijdragen van deskundigen die op de ‘call for papers’ hebben gereageerd. Hiervoor zijn ruim 5000 deskundigen aangeschreven. Voor het congres promoveert de IPC 24 papers die in vier workshops worden gepresenteerd op het gebied van:
1. Samenwerking in mobiliteit
2. Toegankelijkheid van stedelijke gebieden
3. Aantrekkelijkheid van steden
4. Overheidsdeelname en oplossingen op maat voor doelgroepen

President van EPOMM is Bert Svensson uit Zweden. EPOMM is in 1996 opgericht door Nederland, België en Frankrijk en is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een organisatie met Europese dekking en ook leden van buiten Europa.
Dat het tiende congres in Groningen wordt gehouden heeft de stad te danken aan haar ervaringen en het toonaangevende verkeersbeleid. Groningen is voor veel steden binnen en buiten Europa een voorbeeld voor het omgaan met mobiliteitsvraagstukken. De eerste dag van het driedaagse evenement is daarom volledig ingeruimd voor praktijkgericht mobiliteitsmanagement in Groningen. Deelnemers zullen onder meer kennismaken met de autoluwe binnenstad en de fietsstad die Groningen al jaren is.

Dat mobiliteitsmanagement ook in Nederland weer hoog op de politieke agenda staat, blijkt wel uit de onlangs door het Kabinet vastgestelde nota Mobiliteit. Er komt meer ruimte voor alternatieve vormen van vervoer. Gedeelde kennis vanuit de hele wereld speelt voor toekomstige oplossingen een belangrijke rol. Het congres in Groningen is daarvoor het internationale platform in 2006.

Voor het congres werkt de gemeente Groningen onder meer samen met het VM2, de landelijke organisatie voor verkeer en vervoer. Op een speciale website is het voorlopige programma en informatie over de Call for Papers reeds beschikbaar: op
www.ecomm2006.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: EPOMM