Voorbereidende werkzaamheden De Informatieve Weg

‘s-Hertogenbosch – Vandaag starten de voorbereidende werkzaamheden aan de Heistraat voor het project de Informatieve Weg.
Woensdag 14 december komt er een bermafzetting voor het leggen van kabels en donderdag 15 december en vrijdag 16 december tussen 09.00 uur en 15.00 uur komt er een tijdelijk verkeerslicht in verband met de plaatsing van portalen en het slijpen van zogenoemde tellussen.

De Informatieve Weg is een proefproject van de Provincie Noord-Brabant. Onderzocht wordt of de verkeersveiligheid en doorstroming van provinciale wegen verbetert met behulp van zogenaamde ‘Dynamische Verkeersmaatregelen’. Het project start in april 2006 en de proefperiode neemt een jaar in beslag.
Bijzonder aan dit project is dat verschillende soorten verkeersmeldingen in combinatie te zien zijn. Meldborden langs de weg maken de weggebruiker attent op actuele bijzonderheden in de lokale verkeerssituatie en op gewenst of ongewenst rijgedrag. Bijvoorbeeld melding van rijsnelheid, overstekende fietsers, naderende hulpdiensten, bumperkleven, file en gewenste snelheid.

De provincie Noord-Brabant organiseert op 20 december een inloopavond over het project de Informatieve Weg in eetcafé De Baan.

Enquete
De Informatieve Weg is een proefproject, waarbij grondig wordt onderzocht wat de verkeerskundige en gedragseffecten zijn. In opdracht van de Provincie voert ITS (onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen) een gedragskundig onderzoek uit. Arane adviseurs voert een verkeerskundig onderzoek uit.
De Provincie nodigt alle belanghebbenden uit om deel te nemen aan het onderzoek. Dat onderzoek houdt in: het invullen van een vragenlijst voorafgaand aan het treffen van de maatregelen, en op een later moment in het jaar 2006 als de maatregelen in werking zijn. Aanmelden kan via
www.its-nijmegen.nl/weggebruikers

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Noord-Brabant