Verlaging snelheid A10 Nieuwe Meer – Coentunnel

Vanaf 1 november 2005 geldt er een verlaagde maximumsnelheid van 80 km per uur
op enkele snelwegen in Nederland. Dit gebeurt ook op de A10 west tussen het knooppunt Nieuwe Meer en de Coentunnel. De maatregel wordt genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren, en kan ook bijdragen aan de verkeersveiligheid en een vlottere doorstroming. De nieuwe maximumsnelheid wordt op de elektronische borden boven de weg duidelijk aangegeven.

Op de A13 bij Overschie bestaat al sinds mei 2002 een maximumsnelheid
van 80 km per uur. Dat heeft hier geleid tot schonere lucht en veiliger verkeer.

Waar nog meer?
De lagere maximumsnelheid van 80 km per uur geldt ook op de volgende wegdelen in beide richtingen, namelijk:
– de parallelbanen van de A12 tussen de knooppunten Lunetten en Oudenrijn
– A12 tussen het Prins Clausplein en Den Haag (Utrechtsebaan)
– A13 bij Overschie
– A20 tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Terbregseplein.
Daarnaast is op de hoofdrijbaan van de A12 tussen het knooppunt Lunetten en de aansluiting De Meern de maximumsnelheid verlaagd van 120 naar 100 km per uur. En ook op de A13 tussen Berkel en Rodenrijs en Delft Noord geldt voortaan 100 in
plaats van 120 km per uur.

Verbetering luchtkwaliteit
De snelheidsverlaging is een maatregel uit een pakket van acties waarmee de overheid de luchtkwaliteit wil verbeteren. Dat is nodig om te voldoen aan de afspraken die op Europees niveau zijn gemaakt. De maatregel heeft direct positieve resultaten voor
de omwonenden. Onderzoek wijst namelijk uit dat de uitstoot van uitlaatgassen het laagst is als het verkeer gelijkmatig 80 km per uur rijdt. Verlaging van de maximumsnelheid naar 80 km vermindert de concentratie van schadelijke stoffen in de lucht (stikstofdioxide NO2 en fijjnstof PM10). Door deze maatregel zal de luchtvervuiling naar verwachting met 4 tot 6% verminderen. Deze vermindering is niet alleen
goed voor het milieu, maar ook voor carapatiënten en anderen die problemen met de luchtwegen ervaren.

Besparing brandstof
Door te rijden met een gelijkmatige en lagere snelheid hoeven automobilisten minder te
remmen, te schakelen en op te trekken waardoor ze aanzienlijk op brandstofverbruik besparen. Bovendien neemt de geluidshinder bij een verlaging van de snelheid af. Ook Het Nieuwe Rijden (o.a. rijden met lage toeren in de hoogst mogelijke versnelling) zorgt voor een zuiniger gebruik van brandstof en dus een schoner milieu. Bij een vermindering van de snelheid naar 80 km per uur is het dus het best om gewoon in z’n 5 te blijven rijden en niet terug te schakelen. Ook verbruik je tijdens het optrekken minder brandstof
als je snel doorschakelt naar de vijfde versnelling.

Trajectcontrole
Om ervoor te zorgen dat weggebruikers zich houden aan de nieuwe maximumsnelheid van 80 km per uur, wordt er gecontroleerd met trajectcontrole. Hierbij wordt de snelheid niet op één punt gemeten, maar over een langere afstand. Wie in de fout gaat, krijgt snel
en volledig geautomatiseerd de bekeuring op de mat. Op de A13 bij Overschie werd al eerder met veel succes een snelheidsverlaging ingevoerd met trajectcontrole als handhavingmiddel. Daar is het percentage overtredingen teruggebracht naar enkele procenten.

Meer informatie:
– Over de snelheidsverlaging op www.vanAnaarBeter.nl
– Over het Nieuwe Rijden op www.hetNieuweRijden.nl
– Over trajectcontrole op www.trajectcontrole.nl
– Of bel 0800 8002, de gratis informatielijn van Rijkswaterstaat.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland