GSM-telefoon basis voor verzamelen verkeersgegevens

Den Haag – De provincie Zuid-Holland gaat in de omgeving van de N 207 en in het Westland gedurende zes maanden een proef doen met het verzamelen van real-time verkeersgegevens op basis van GSM-telefoons. Daartoe is een overeenkomst getekend tussen de provincie Zuid-Holland en LogicaCMG. Auto’s met een mobiele telefoon kunnen met behulp van speciale software gedetecteerd worden. Daarmee wordt duidelijk op welk weggedeelte zij zich bevinden en met welke gemiddelde snelheid zij rijden. Deze volledig anonieme informatie wordt doorgegeven aan de nieuwe verkeerscentrale van Rijkswaterstaat.

Het gebruik van verkeersgegevens op basis van informatie uit het GSM netwerk, biedt de mogelijkheid samen met Rijkswaterstaat een verkeerscentrale voor het gehele netwerk van snelwegen en provinciale wegen in Zuid-Holland te exploiteren. In deze verkeerscentrale volgen operators de verkeersontwikkeling op het wegennet en nemen zonodig maatregelen om de verkeersafwikkeling te stroomlijnen, zoals het informeren van weggebruikers over files en het instellen van omleidingsroutes. Door de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland kunnen nu ook de provinciale wegen deel gaan uitmaken van het door de verkeerscentrale geobserveerde wegennetwerk en van de in noodgevallen in te stellen omleidingsroutes.

Voor het verzamelen van de verkeersgegevens experimenteert de provincie Zuid-Holland met de innovatieve oplossing van LogicaCMG: Mobile Traffic Services (MTS). De basis van MTS is het gebruik van het mobiele telefonienetwerk. De MTS verkeersgegevens worden berekend met behulp van data die anoniem worden onttrokken aan het GSM-netwerk. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de verplaatsing van mobiele telefoons op het wegennet. Op basis hiervan berekent het systeem reistijden en snelheden. Via passieve monitoring van het mobiele netwerk wordt anonieme informatie ingewonnen, zonder dat individuele mobiele telefoons worden benaderd. Het mobiele netwerk moet met extra hardware en software worden aangepast om gegevens beschikbaar te stellen. Voor de MTS oplossing werkt LogicaCMG samen met de bedrijven Vodafone, PTV en Applied Generics.

Dynamisch verkeersmanagement
Het experiment met MTS vormt onderdeel van het programma dynamisch verkeersmanagement van de provincie Zuid-Holland en is één van de aangekondigde maatregelen in het Collegewerkprogramma 2003-2007. Doel van het programma dynamisch verkeersmanagement is het beter benutten van de bestaande wegcapaciteit door het beïnvloeden van de mobiliteitsvraag en het verbeteren van de doorstroming.

Indien het experiment met MTS succesvol verloopt, gaat de provincie Zuid-Holland over tot de aanbesteding van de reguliere afname van verkeersgegevens. Dan is met de beschikbaarheid van een actueel beeld van de verkeerssituatie op Rijks- én provinciale wegen het fundament gelegd voor een succesvolle samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland op het gebied van dynamisch verkeersmanagement.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland

GSM-telefoon basis voor verzamelen verkeersgegevens | Infrasite

GSM-telefoon basis voor verzamelen verkeersgegevens

Den Haag – De provincie Zuid-Holland gaat in de omgeving van de N 207 en in het Westland gedurende zes maanden een proef doen met het verzamelen van real-time verkeersgegevens op basis van GSM-telefoons. Daartoe is een overeenkomst getekend tussen de provincie Zuid-Holland en LogicaCMG. Auto’s met een mobiele telefoon kunnen met behulp van speciale software gedetecteerd worden. Daarmee wordt duidelijk op welk weggedeelte zij zich bevinden en met welke gemiddelde snelheid zij rijden. Deze volledig anonieme informatie wordt doorgegeven aan de nieuwe verkeerscentrale van Rijkswaterstaat.

Het gebruik van verkeersgegevens op basis van informatie uit het GSM netwerk, biedt de mogelijkheid samen met Rijkswaterstaat een verkeerscentrale voor het gehele netwerk van snelwegen en provinciale wegen in Zuid-Holland te exploiteren. In deze verkeerscentrale volgen operators de verkeersontwikkeling op het wegennet en nemen zonodig maatregelen om de verkeersafwikkeling te stroomlijnen, zoals het informeren van weggebruikers over files en het instellen van omleidingsroutes. Door de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland kunnen nu ook de provinciale wegen deel gaan uitmaken van het door de verkeerscentrale geobserveerde wegennetwerk en van de in noodgevallen in te stellen omleidingsroutes.

Voor het verzamelen van de verkeersgegevens experimenteert de provincie Zuid-Holland met de innovatieve oplossing van LogicaCMG: Mobile Traffic Services (MTS). De basis van MTS is het gebruik van het mobiele telefonienetwerk. De MTS verkeersgegevens worden berekend met behulp van data die anoniem worden onttrokken aan het GSM-netwerk. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de verplaatsing van mobiele telefoons op het wegennet. Op basis hiervan berekent het systeem reistijden en snelheden. Via passieve monitoring van het mobiele netwerk wordt anonieme informatie ingewonnen, zonder dat individuele mobiele telefoons worden benaderd. Het mobiele netwerk moet met extra hardware en software worden aangepast om gegevens beschikbaar te stellen. Voor de MTS oplossing werkt LogicaCMG samen met de bedrijven Vodafone, PTV en Applied Generics.

Dynamisch verkeersmanagement
Het experiment met MTS vormt onderdeel van het programma dynamisch verkeersmanagement van de provincie Zuid-Holland en is één van de aangekondigde maatregelen in het Collegewerkprogramma 2003-2007. Doel van het programma dynamisch verkeersmanagement is het beter benutten van de bestaande wegcapaciteit door het beïnvloeden van de mobiliteitsvraag en het verbeteren van de doorstroming.

Indien het experiment met MTS succesvol verloopt, gaat de provincie Zuid-Holland over tot de aanbesteding van de reguliere afname van verkeersgegevens. Dan is met de beschikbaarheid van een actueel beeld van de verkeerssituatie op Rijks- én provinciale wegen het fundament gelegd voor een succesvolle samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland op het gebied van dynamisch verkeersmanagement.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Zuid-Holland