Informatieve Weg bij Oosterhout

‘s-Hertogenbosch – Op de provinciale weg N629 Dongen-Oosterhout start de provincie een innovatieve proef met de koppeling van verschillende verkeerssystemen (Dynamisch Verkeers Management). Hierbij is te denken aan de signalering van overstekende fietsers en/of auto’s, naderende hulpverleningsdiensten, actuele rijsnelheid, groene golven, attenderen op bumperkleven en dergelijke. Door de systemen te koppelen kan ook relatief eenvoudig in de berm informatie over reistijden en dergelijke gepresenteerd worden aan de weggebruiker. De proef start najaar 2005.

Doel is het verbeteren van verkeersveiligheid en doorstroming op deze drukke weg. De proef neemt één jaar in beslag, waarna wordt besloten of de maatregelen definitief blijven staan. Het project Informatieve Weg combineert inzichten die Provincie Noord-Brabant heeft opgebouwd met de verschillende proefprojecten die in het kader van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) zijn uitgevoerd. Beschikbare DVM-technologie zoals Tovergroen, Odysa en Floating Car Data worden ingezet om vanaf de wegkant automobilisten en fietsers te informeren of te waarschuwen. De Informatieve Weg attendeert weggebruikers dus vanaf de wegkant op actuele bijzonderheden in de lokale verkeerssituatie en op gewenst of ongewenst rijgedrag. Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om gegevens aan te bieden aan in-car-systemen (bijvoorbeeld GPS-systemen). Met dit systeem loopt de Provincie voorop in internationale ontwikkelingen. Een tweetal Europese projecten, waarbij geëxperimenteerd wordt met systemen die in de auto informeren over actuele verkeerssituatie, heeft veel belangstelling voor de resultaten van de proef.

De proef
Het project Informatieve Weg wordt uitgevoerd in het gebied tussen Tilburg, Dongen en Breda. De meeste maatregelen worden uitgevoerd op de Provinciale weg N629. Het project moet een bijdrage leveren aan het vergroten van de veiligheid en doorstroming voor weggebruikers. Onderzocht worden effecten op rijgedrag, comfort, leefbaarheid en verkeersstromen (routekeuze-gedrag).

Informatieve Weg maakt deel uit van het Dynamisch Verkeersmanagement. Een serie van 25 proefprojecten en acties gericht op het verkeersveiliger maken van provinciale wegen, het verbeteren van de doorstroming, het bevorderen van specifieke verkeersgebruikers (zoals goederenvervoer, fietsers, voetgangers, etc) en het vergroten van kennis met behulp van ICT. DVM maakt onderdeel uit van de plannen voor een betere benutting van het onderliggend wegennet (OWN+).

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant