A5 verbetert bereikbaarheid Schiphol

Haarlem РDe rijksweg A5, gelegen tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp, is iets meer dan een jaar open voor het verkeer. Rijkswaterstaat verwachtte dat binnen ̩̩n jaar op werkdagen op de A5 50.000 motorvoertuigen zouden rijden. Uit de evaluatie van de A5 blijkt dat er gemiddeld per werkdag 32.000 voertuigen gebruik maken van de A5. Dus ongeveer 18.000 minder. Dit komt doordat de totale verkeersgroei is verminderd vanwege de economische situatie. Op de A5 is er nog volop ruimte om eventuele toekomstige groei op te vangen.
De doelen van de A5 waren het verbeteren van de bereikbaarheid van Schiphol, het verbeteren van de doorstroming van het knooppunt Badhoevedorp en die van de leefbaarheid van Badhoevedorp. Deze doelen zijn bereikt.

Algemeen kan gezegd worden dat in het invloedsgebied meer verkeer wordt afgewikkeld terwijl er minder files staan. De grenzen van het invloedsgebied zijn de A4 van Burgerveen tot Amsterdam (Sloten), de A9 van Aalsmeer tot knooppunt Velsen en delen van de provinciale wegen N201, N205 en N207, die in de gemeente Haarlemmermeer liggen.
Het kentekenonderzoek, gehouden onder weggebruikers van de A5, wijst uit dat 92% ervaart dat de bereikbaarheid is verbeterd. De reistijden voor de weggebruikers op de route Hoofddorp-Haarlem is met 7,5 tot 12,5 minuten verbeterd. Ook de verkeersprestatie (aantal voertuigen x afgelegde afstand) op de rijkswegen in het invloedgebied is met 7,5% toegenomen, terwijl de files zijn afgenomen.

Van de 32.000 dagelijkse gebruikers van de A5 zijn er 20.000 die voorheen hun reis via de A4 en de A9 maakten. De overige 12.000 maakten voorheen gebruik van het openbaar vervoer of gingen via het onderliggend wegennet. Of men maakte de reis helemaal niet.

Er kan niet gezegd worden dat er nu minder verkeer is op de A4 en de A9. Op de A9 is het ‘verdwenen’ verkeer weer gedeeltelijk aangevuld met circa 5.000 ‘nieuwe’ automobilisten. Thans rijden er 95.000 motorvoertuigen (mvt). Vóór de opening waren dat er 110.000 mvt. Op de A4 is het zelfs zo dat de ‘leegte’ nagenoeg weer is aangevuld tot het niveau vóór de opening van de A5, namelijk van 210.000 mvt naar 205.000 mvt. Net zoals bij de A5 maakte dit verkeer gebruik van het openbaar vervoer of ging via het onderliggend wegennet of maakte de reis nooit.

Uit cijfers van de provincie Noord-Holland komt naar voren dat de verkeersintensiteiten op het onderliggende wegennet in de Haarlemmermeer met 1 Ã 3% zijn gedaald. Dit draagt bij aan de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Schiphol beter bereikbaar
Door de A5 is Schiphol in de avondspits beter bereikbaar omdat de file op de A4 richting Den Haag korter is geworden. In de ochtendspits is Schiphol nog even goed bereikbaar als vóór de opening A5. Er staat wel een dagelijkse file op de A4 richting Amsterdam tussen het knooppunt Nieuwe Meer en de Schipholtunnel maar deze heeft meestal geen invloed op de aansluiting Schiphol.

Doorstroming knooppunt Badhoevedorp
Vóór de opening van de A5 waren met name in de avondspits de verkeersintensiteiten dermate groot dat het knooppunt Badhoevedorp dit nauwelijks kon verwerken. Het verkeer op de verbindingswegen – ook wel genoemd verbindingsbogen – binnen dit knooppunt liep elke avondspits vast. Nu de A5 er is blijkt op de A4 zowel de file naar Den Haag als de file naar Amsterdam korter te zijn waardoor deze files niet of minder terugslaan tot in het knooppunt.
De file op de A9 is in de avondspits weliswaar langer geworden. Maar omdat deze file is opgeschoven naar het noorden – richting Alkmaar – is wel de doorstroming in het knooppunt verbeterd.

Leefbaarheid Badhoevedorp
De kwaliteit voor het leefmilieu in Badhoevedorp is toegenomen. De reden is dat de verkeersintensiteiten met 15.000 motorvoertuigen zijn afgenomen. Hierdoor zijn de geluidsoverlast en de uitstoot van schadelijke stoffen voor de nabij de snelweg gelegen huizen verminderd.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie van Verkeer en Waterstaat