Bedrijfsleven Oost Nederland wil Triple A status A1

Zwolle – De sociale partners (SEACO en SoPaG) en de Platforms Verkeer en Vervoer in Gelderland en Overijssel hebben er in een reactie op de Nota Mobiliteit voor gepleit om de A 1 op te nemen op de lijst met Triple A verbindingen. Door de uitbreiding van de Europese Unie met een aantal Oost Europese landen en het groeiende belang van de functie van de A 1 als internationale verbinding tussen de stedelijke netwerken in de Randstad, Oost Nederland (Stedendriehoek, Twente) en het Europese achterland (Berlijn en verder) steeds belangrijker. Men is er tevreden over dat de A 12 en de A 2 al wel de Triple A status hebben gekregen.

Sociale partners en de Platforms Verkeer en Vervoer zijn het eens met de uitgangspunten van de Nota Mobiliteit: prioriteit bij de economische gebieden, internationale concurrentie, van deur tot deur verplaatsingen en het hanteren van betrouwbaarheidsnormen. Het beleid is niet langer meer gericht op het beperken van de mobiliteit, maar in het in goede banen leiden van de groei. Hoewel de uitgangspunten dus ondersteund worden zou de regering wel veel sneller moeten beginnen met het oplossen van de knelpunten. De Nederlandse economie kan het niet hebben, dat het de komende tien vijftien jaar te maken blijft houden met groeiende files en wachttijden. Ook zijn in de reactie grote vraagtekens geplaatst bij de wijze waarop de modelberekingen zijn uitgevoerd. Die zijn gebaseerd op trajecten tussen knooppunten. Hoe langer deze trajecten zijn hoe groter de kans is dat de gemiddelde reistijd wel aan de norm voldoet, maar dat er wel degelijk grote doorstromingsproblemen bestaan op deeltrajecten. In de Randstad zijn de trajecten vaak korter, waardoor de doorstromingsproblemen daar eerder “aangetoond” worden. Mede hierdoor heeft de Nota Mobiliteit toch een sterk Randstadkarakter gekregen, ondanks de toezeggingen van de minister in het landsdelig overleg over de aanpak van de A 28.

In de reactie pleiten sociale partners en de Platforms Verkeer en Vervoer verder voor een verkorting van de procedures in de Tracé wet en voor een beperking van de MER-plicht voor wegverbredingen. Nu duurt het vaak jaren voordat een weg kan worden verbreed. Ook is het Rijk gevraagd om een helder kader te scheppen voor PPS (Publiek Private Samenwerking) constructies bij de aanleg van infrastructuur. Tenslotte is bezorgdheid uitgesproken over de wijze waarop op het ogenblik de Europese richtlijnen voor luchtkwaliteit leidt tot het afkeuren van vele wegverbredingstrajecten.

De volledige reactie is te downloaden op de sites van SEACO en SoPaG:
www.seaco.nl en www.sopag.nl

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Overijssel