Uitreiking 500e IVERA licentie door IVERA

Amsterdam – Tijdens Intertraffic 2004 zal door de Stichting Beheer IVERA Protocol de 500e licentie van het IVERA protocol worden uitgereikt. De feestelijke omlijsting gaat plaatsvinden op 31 maart om 15:00 uur in de IVERA stand (3.305). Aanvragers van licenties zijn gemeenten, provincies, infrabeheerders en regionale directies van Rijkswaterstaat.

Het IVERA protocol regelt de communicatie tussen de centrale en de verkeersregelinstallatie. Daarbij is het mogelijk om onafhankelijk van de fabrikantspecifieke apparatuur te communiceren. IVERA kwam tot stand door samenwerking van ASTRIN-leden en de wegbeheerders verenigd in CVN en IVER.

Koen van der Veer, bestuurslid IVERA:

“Kleinere én grote bedrijven hebben baat bij protocollen. IVERA schept hierin duidelijkheid voor klanten en leveranciers als het gaat om verkeersregelinstallaties. Het IVERA-protocol is moeizaam tot stand gekomen, omdat veel partijen hun eigen belangen hebben. De hordes op weg naar een protocol voor verkeersregelinstallaties zijn inmiddels allemaal genomen. Een standaard die meerdere disciplines bestrijkt is in dat licht een stuk moeilijker om te realiseren. Ergens moet je de discussie onderling kunnen afbakenen. Maar het is goed voor zowel klant als leverancier om standaarden te ontwikkelen, ook voor de grote spelers. Uiteindelijk zal de industrie er niet omheen kunnen, omdat de klant nu eenmaal geavanceerde dynamische verkeersmanagementsystemen vraagt. De informatie die daarvoor nodig is, is afkomstig uit verschillende applicaties en juist daarom is er behoefte aan standaardisatie op het protocolvlak.”

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ASTRIN