5000ste en grootste schip in haven Amsterdam

5000ste schip is tevens grootste kolenschip ooit in haven van Amsterdam

Amsterdam – Op 11 december 2006 is de Pacific Tiara de haven van Amsterdam binnengekomen. Het schip komt uit Australië en vervoert 169.949 ton kolen. Met zijn lengte van 289 m, een diepgang van 17,50 m en breedte van 45 m is het het grootste schip dat bij kolenoverslagbedrijf OBA afmeert. Zowel qua diepgang als breedte bereikt dit schip de uiterste grenzen van respectievelijk de IJ-geul en de sluizen van IJmuiden.

Sinds de verdieping van de IJ-geul tot 17,8 m per juni 2006 is de haven van Amsterdam aantrekkelijker geworden voor de grootste bulk- carriers, die voor de sluizen een deel van hun lading ‘lichteren’.

Dit soort bulkcarriers kunnen met een breedte van 45 m net door de sluizen van IJmuiden.

Met de binnenkomst van de Pacific Tiara zijn 5000 schepen de Amsterdamse haven binnengelopen en dat betekent dat Haven Amsterdam afstevent op een record wat betreft het aantal schepen dat de Amsterdamse haven in een jaar heeft aangedaan. In 2005 waren dat 4830 schepen. Voor 2006 in totaal worden tussen 5300 en 5400 schepen verwacht, een stijging van ruim 9%.

Het schip is gelichterd bij IJmuiden en ligt bij kolenoverslagbedrijf OBA in de Westhaven. OBA is een bedrijf dat het goed doet en evenals Haven Amsterdam sterk groeit. Met een kolenoverslag van 15 miljoen ton betekent dit dat OBA dit jaar een groei van 10% zal realiseren.

Achtergrondinformatie (verzorgd door de redactie van Infrasite)
IJgeul verdiept naar 17,80 meter

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Haven Amsterdam