Website City Deal Inclusieve Stad live

Sinds deze zomer heeft de City Deal Inclusieve Stad een eigen website: www.inclusievestad.nl

In de City Deal experimenteren de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad, met ‘doen wat nodig is’ om daadwerkelijk maatwerk aan inwoners te leveren in City Deal Inclusieve Stad. Dit doen wij samen met de ministeries van BZK, VWS, SZW en VenJ. Gezamenlijk committeren de steden zich sinds maart 2016 tot en met december 2017 voor samenwerking aan vergaande innovatieve aanpakken in het sociaal domein. City Deal Inclusieve Stad is een onderdeel van Agenda Stad.

Onder onze City Deal vallen diverse experimenten. Zij zijn gericht op de groep meest kwetsbare inwoners voor wie meedoen niet vanzelf gaat en daar ondersteuning bij nodig heeft. Specifiek gaat het om het verbeteren van de ondersteuning van inwoners die op meerdere terreinen hulp nodig hebben en gebaat zijn bij een integrale aanpak. Op deze website kunt u meer informatie terugvinden. Zo leest u over de analyse van 100 wijkteamcasussen die wij hebben uitgevoerd en komt u meer te weten over de experimenten die wij uitvoeren op wijkniveau.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Agenda Stad

Website City Deal Inclusieve Stad live | Infrasite

Website City Deal Inclusieve Stad live

Sinds deze zomer heeft de City Deal Inclusieve Stad een eigen website: www.inclusievestad.nl

In de City Deal experimenteren de gemeenten Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Utrecht en Zaanstad, met ‘doen wat nodig is’ om daadwerkelijk maatwerk aan inwoners te leveren in City Deal Inclusieve Stad. Dit doen wij samen met de ministeries van BZK, VWS, SZW en VenJ. Gezamenlijk committeren de steden zich sinds maart 2016 tot en met december 2017 voor samenwerking aan vergaande innovatieve aanpakken in het sociaal domein. City Deal Inclusieve Stad is een onderdeel van Agenda Stad.

Onder onze City Deal vallen diverse experimenten. Zij zijn gericht op de groep meest kwetsbare inwoners voor wie meedoen niet vanzelf gaat en daar ondersteuning bij nodig heeft. Specifiek gaat het om het verbeteren van de ondersteuning van inwoners die op meerdere terreinen hulp nodig hebben en gebaat zijn bij een integrale aanpak. Op deze website kunt u meer informatie terugvinden. Zo leest u over de analyse van 100 wijkteamcasussen die wij hebben uitgevoerd en komt u meer te weten over de experimenten die wij uitvoeren op wijkniveau.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Agenda Stad