Cramer loodst Wet luchtkwaliteit door Eerste Kamer

De Eerste Kamer is dinsdag 9 oktober 2007 akkoord gegaan met de Wet luchtkwaliteit. Dankzij deze wet kan Nederland doorbouwen en ook de luchtkwaliteit verbeteren. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer ging de minister in op de drie belangrijkste onderdelen van de wet, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), de AMvB niet in betekenende mate (nibm) en de AMvB gevoelige bestemmingen.

NSL

Het NSL is de kern van het wetsvoorstel, in gebieden waar de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (overschrijdingsgebieden) gaan betrokken overheden in gebiedsgerichte programma’s de luchtkwaliteit verbeteren. Het NSL bevat zowel de ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit verslechteren als de maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Het NSL zorgt ervoor dat overal de grenswaarden worden gehaald. De rijksoverheid coördineert het nationale programma. Een groot deel van de maatregelen uit het NSL wordt nu al uitgevoerd. Het NSL treedt in het voorjaar van 2009 definitief in werking.

AMvB niet in betekenende mate

De wet maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten . Een project is klein als het slechts in geringe mate (ofwel niet in betekenende mate) leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij 3% van de door Europa voorgeschreven grenswaarde voor de luchtkwaliteit. De meeste ruimtelijke projecten in Nederland leiden nauwelijks tot een slechtere luchtkwaliteit en hoeven daarom niet meer afzonderlijk te worden getoetst op de grenswaarde. Grotere projecten daarentegen kunnen worden opgenomen in het NSL-programma mits ook overtuigend wordt aangetoond dat de effecten van dat project worden weggenomen door de maatregelen van het NSL.

AMvB gevoelige bestemmingen

De minister wil kwetsbare groepen zoveel als mogelijk beschermen tegen ongezonde lucht. Daarom zullen nieuwe scholen, kinderdagverblijven en verpleeghuizen op locaties waar sprake is van overschrijding van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit voortaan 100 meter vanaf de snelweg en 50 meter vanaf de provinciale weg worden gebouwd. De minister zal deze voorschriften zo snel mogelijk vastleggen in de regelgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM

Cramer loodst Wet luchtkwaliteit door Eerste Kamer | Infrasite

Cramer loodst Wet luchtkwaliteit door Eerste Kamer

De Eerste Kamer is dinsdag 9 oktober 2007 akkoord gegaan met de Wet luchtkwaliteit. Dankzij deze wet kan Nederland doorbouwen en ook de luchtkwaliteit verbeteren. Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer ging de minister in op de drie belangrijkste onderdelen van de wet, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), de AMvB niet in betekenende mate (nibm) en de AMvB gevoelige bestemmingen.

NSL

Het NSL is de kern van het wetsvoorstel, in gebieden waar de normen voor luchtkwaliteit niet worden gehaald (overschrijdingsgebieden) gaan betrokken overheden in gebiedsgerichte programma’s de luchtkwaliteit verbeteren. Het NSL bevat zowel de ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit verslechteren als de maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren. Het NSL zorgt ervoor dat overal de grenswaarden worden gehaald. De rijksoverheid coördineert het nationale programma. Een groot deel van de maatregelen uit het NSL wordt nu al uitgevoerd. Het NSL treedt in het voorjaar van 2009 definitief in werking.

AMvB niet in betekenende mate

De wet maakt onderscheid tussen grote en kleine ruimtelijke projecten . Een project is klein als het slechts in geringe mate (ofwel niet in betekenende mate) leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. De grens ligt bij 3% van de door Europa voorgeschreven grenswaarde voor de luchtkwaliteit. De meeste ruimtelijke projecten in Nederland leiden nauwelijks tot een slechtere luchtkwaliteit en hoeven daarom niet meer afzonderlijk te worden getoetst op de grenswaarde. Grotere projecten daarentegen kunnen worden opgenomen in het NSL-programma mits ook overtuigend wordt aangetoond dat de effecten van dat project worden weggenomen door de maatregelen van het NSL.

AMvB gevoelige bestemmingen

De minister wil kwetsbare groepen zoveel als mogelijk beschermen tegen ongezonde lucht. Daarom zullen nieuwe scholen, kinderdagverblijven en verpleeghuizen op locaties waar sprake is van overschrijding van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit voortaan 100 meter vanaf de snelweg en 50 meter vanaf de provinciale weg worden gebouwd. De minister zal deze voorschriften zo snel mogelijk vastleggen in de regelgeving.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht Ministerie VROM