Streekplannen aanpassen voor logistiek park Moerdijk

’s-Hertogenbosch – GS van Noord-Brabant hebben besloten om een Streekplanherziening voor te bereiden om een logistiek park van 150 hectare netto in de oksel van de A16-A17 mogelijk te maken als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling voor de regio Moerdijk.

Uit recent onderzoek blijkt dat de beste locatie voor een grootschalig logistiek bedrijvenpark de oksel A16/A17 is. Binnen West-Brabant, maar ook daarbuiten, zijn alle locaties onderzocht en vergeleken maar geconcludeerd kan worden dat er geen beter alternatief is. Daarnaast gaan de Shell-gronden binnenkort in de verkoop. Het gaat om circa 127 hectare netto. Tegen welke prijs Shell de grond verkoopt, is nog niet bekend. Of Shell deze gronden daadwerkelijk zou verkopen, was tot voor kort onduidelijk. Deze onzekerheid is nu weggenomen. Het is de bedoeling dat deze gronden alleen worden benut voor chemie en procesindustrie.

GS vinden dat alle onderzoeken van de afgelopen jaren voldoende onderbouwd zijn. Met een herstructurering op het bestaande bedrijventerrein Moerdijk, de beschikbare Shell-gronden en de aanleg van een logistiek park van 150 hectare netto vinden GS dit een volwaardig alternatief voor het oorspronkelijke Moerdijkse Hoek (420 hectare netto). Het is volgens GS het antwoord op de vraag hoe de ruimtevraag voor met name logistieke bedrijven in de toekomst opgevangen moet worden.

Provincie, gemeente en het Rijk gaan uit van een gezamenlijke ontwikkeling van een logistiek terrein, als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling voor het oostelijk deel van de gemeente Moerdijk. Dit moet de leefbaarheid van de kernen, waaronder Moerdijk, ten goede komen. Ook bedrijfsverplaatsingen en de aanleg van een randweg bij Zevenbergen zouden onderdeel uit kunnen maken van een kwaliteitsimpuls. De financiering hiervan is echter nog niet rond. In de totale exploitatie resteert een tekort van enkele tientallen miljoenen euro’s. De provincie wil haar financiële verantwoordelijkheid hierin nemen, mits de andere partners, het Rijk, de gemeente, het bedrijfsleven en regiogemeenten dat ook doen.

Op woensdag 17 januari 2007 vindt er een statencommissie Moerdijkse Hoek plaats.
Uiteindelijk beslissen op 2 februari 2007 Provinciale Staten.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Noord-Brabant