Kamerbrief over STS-aanpak

Den Haag – Op 6 februari 2007 heeft Minister Peijs van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de voortgang van het STS programma.

Hieronder leest u de volledig brief br.490 STS-aanpak | Kamerstuk | 2007-02-06.

Geachte voorzitter,

Bijgaand treft u de gezamenlijke brief aan van NS, ProRail en Railion waarin zij mijn informeren over de voortgang van het STS programma. Het leek mij goed u deze informatie te sturen voorafgaand aan het overleg dat wij morgen hebben over spoorveiligheid.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
Karla Peijs

Bijlage: brief NS, ProRail en Railion

Bericht van de redactie van Infrasite: De juiste bijlage is op woensdagmorgen 7 februari nog niet beschikbaar op www.verkeerenwaterstaat.nl/actueel/kamerstukken. Zodra deze door VenW is gepuliceerd, nemen we een link naar de juiste bijlage op in dit persbericht.