Rioolbuizen - Ivo Ketelaar Fotografie

Open publicatie van rioleringsdata is over het algemeen veilig

Rioolbuizen – Ivo Ketelaar Fotografie

Volgens Stichting RIONED is de open publicatie van rioleringsdata op landelijke platforms over het algemeen veilig. Wel kan in sommige gevallen een veiligheidsanalyse mogelijk aanleiding geven tot terughoudendheid. RIONED analyseerde de veiligheid van open datapublicatie nadat er vragen over waren ontstaan.

Het delen van die data via GWSW-servers (Gegevenswoordenboek Stedelijk Water) op landelijke platforms als Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) is van groot belang voor gemeenten en waterschappen. Bijna 120 gemeenten en 6 waterschappen hebben nu een dataset op de GWSW-server en 39 van hen publiceren data ook al via PDOK. De afgelopen tijd boog RIONED zich over de vraag of het delen van die data aan veiligheidsrisico’s onderhevig is.

“Stichting RIONED heeft voor de risico-inschatting de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat, de Informatiebeveiligingsdienst (VNG), het Kadaster, het Instituut Fysieke Veiligheid en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid geconsulteerd. Bottom line is dat in het algemeen open publicatie uit oogpunt van criminaliteit en terrorisme geen belemmering is”, aldus de organisatie in een toelichting.

Positieve aspecten veel groter

“Bronhouders dienen vóór publicatie samen met de veiligheidscoördinator te bepalen of lokaal specifieke situaties een nadere analyse vragen”, stelt het kenniscentrum verder. “Ook andere risico’s, zoals cybersecurity, zijn beperkt en beheersbaar. Duidelijk is dat de positieve aspecten van open publicatie in vrijwel alle gevallen veel groter zijn dan eventuele risico’s. Dit bevestigt de lijn van Stichting RIONED om open publicatie én de toepassing van die open data te stimuleren.” De organisatie publiceerde ook een notitie over dit onderwerp.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Vincent Krabbendam

Vincent Krabbendam is de vaste redacteur van Infrasite. Daarnaast is hij hoofdredacteur Personenvervoer & Verkeer bij online vakbladuitgeverij ProMedia.