Langdurige werkzaamheden aanleg derde spoor Duitsland

  • Van medio april t/m medio oktober 2016 minder treinen via de Betuweroute
  • Omleidingen via de Brabantroute en Oost-Nederland
  • Maatregelen om hinder voor omgeving en goederenvervoerders te beperken

Vanaf zaterdag 16 april tot en met zondag 16 oktober 2016 vinden er zes maanden lang werkzaamheden plaats in verband met de aanleg van een derde spoor in Duitsland. Naast de twee bestaande sporen tussen Emmerich en Oberhausen komt een derde spoor te liggen. Daarmee krijgt de Betuweroute een betere verbinding met Duitsland en kunnen er in de toekomst meer goederentreinen van deze route gebruik maken.

Betere aansluiting Betuweroute
De Betuweroute is dé spoorverbinding voor het goederenverkeer tussen de havens van Amsterdam en Rotterdam, en Europa. Het treinverkeer groeit zodanig, dat er extra ruimte nodig is. Met name de aansluiting op het Europese spoornet richting Oberhausen kan beter. Daarom wordt er in Duitsland 70 kilometer extra spoor aangelegd. En ook aan de Nederlandse zijde komt er 3 km spoor bij.

Omleidingen via Brabantroute en Oost-Nederland
Door de werkzaamheden is de Betuweroute niet altijd volledig beschikbaar voor goederenvervoer. Daarom worden tijdens deze werkperioden goederentreinen omgeleid via de Brabantroute, en – in mindere mate – via het spoor in Oost-Nederland tussen Deventer en Oldenzaal. Treinen gaan dan bij Oldenzaal of Venlo de grens naar Duitsland over. Het treinvervoer van gevaarlijke stoffen blijft zo veel mogelijk plaatsvinden over de Betuweroute.

Stuurgroep Derde Spoor Duitsland
Om de impact van de aanleg van het derde spoor in Duitsland te beperken, is de Stuurgroep Derde Spoor Duitsland opgericht. Hierin werkt ProRail samen met: Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, het Strategisch Platform Logistiek, decentrale overheden, vervoerders en verladers. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is voorzitter van deze stuurgroep.

Meer informatie
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/goederenvervoer/inhoud/betere-aansluiting-betuweroute

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail