Concept-ontwerpconcessie bekendgemaakt door staatssecretaris Mansveld

• Reiziger op één, twee en drie

• Transparantie over individuele trajecten

• Sterkere sturing op prestaties voor de reiziger

• Meer (nieuwe) treinen en meer service van deur tot deur

‘De reiziger op één, twee en drie’. Dat is het motto van de nieuwe concept Vervoerconcessie voor de periode 2015-2025 die staatssecretaris Mansveld vandaag naar de Kamer stuurde. “Bij de jaarcijfers begin dit jaar zei ik dat NS gemiddeld goed presteert, maar als we de reiziger en zijn reis echt centraal stellen is gemiddeld goed niet langer goed genoeg. Mijn focus ligt op het verbeteren van de reis van deur-tot-deur waarbij de dienstverlening van ons personeel op de trein en de beleving op stations een vast onderdeel is. Deze concessie geeft NS de mogelijkheid om vanuit het belang van die reiziger met de vervoerder als gastheer Nederland te blijven bedienen”, aldus Timo Huges president-directeur van NS.

Intensivering van samenwerking met consumentenorganisaties, andere vervoerders, (regionale) overheden en ProRail is noodzakelijk voor een optimale reis van deur tot deur voor de reiziger. NS wil met deze intensivering en met nieuwe treinen en nieuwe verbindingen, een betere service en meer aandacht voor individuele trajecten daar concreet invulling aan geven.De komende periode wordt deze concept-concessie door de staatssecretaris besproken met consumentenorganisaties volgt waarschijnlijk na de zomer de afrondende behandeling in de Tweede Kamer. “Een snelle afronding is daarbij van belang. Dat geeft zekerheid voor ons personeel, stakeholders en voor de grote investeringen die voor NS met deze concessie zijn gemoeid. Zo weet de reiziger ook waar hij de komende 10 jaar op kan rekenen.”

Hoofdpunten uit de concept concessie:

Meer verbindingen;

 • Reizigers kunnen straks kiezen uit meer sprinters: op de vier trajecten waar nu nog één sprinter per uur rijdt gaat dit naar minimaal 2x per uur (overdag op werkdagen).
 • Deze concessieperiode wordt begonnen met elke tien minuten een trein: 6 Intercity’s en 6 Sprinters per uur, te beginnen op het traject Amsterdam- Eindhoven.
 • Er komen latere (nacht)treinen in het weekend, vanuit de Randstad naar steden daarbuiten. Tot 1:00 uur ’s nachts rijdt NS door naar onder meer Zwolle, Alkmaar, Deventer, Rotterdam, Haarlem, Dordrecht en Utrecht.
 • Internationaal krijgt de reiziger de beschikking over meer treinen – naar onder meer Brussel, Londen en Lille – en meer keuze: tussen reguliere Intercity’s en Hogesnelheidstreinen (Thalys & Eurostar). In samenwerking met de buurlanden onderzoekt NS daarnaast andere grensoverschrijdende verbindingen, bijvoorbeeld naar Aken en Düsseldorf.
 • Invoering van de Benelux-plus verbinding die deels over HSL- en conventioneel spoor rijdt waarbij de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Breda, Antwerpen en Brussel met elkaar worden verbonden.
 • Het aantal dagelijkse verbindingen over de Hogesnelheidslijn stijgt van 41 naar 130 dit komt door een integratie van conventioneel en Hogesnelheidspoor, hierdoor wordt de infrastructuur optimaal gebruikt.

Nieuwe en vernieuwde treinen

Op het gebied van comfort, veiligheid, toegankelijkheid en services wordt de vloot van NS verder vernieuwd. Dit om een steeds groter aantal reizigers veilig en snel op hun bestemming te brengen.

 • Naar verwachting stromen er vanaf 2018 geheel nieuwe Sprinters in; ook introduceert NS in deze concessieperiode nieuwe Intercity’s die geschikt zijn voor het conventionele en het Hogesnelheidsspoor.
 • de bestaande VIRM-dubbeldekkers worden de komende jaren ingrijpend vernieuwd;
 • in alle nieuwe treinen komen toiletten. De moderne sprinters (SLT) die nog geen (rolstoeltoegankelijk) toilet hebben, krijgen deze alsnog.

Betere dienstverlening ‘van deur tot deur’

NS breidt de service steeds verder uit:

 • Meer en betere reisinformatie van deur tot deur, en ‘op maat’ door verdere ontwikkeling van reisplanners, op stations en door intensievere samenwerking met andere vervoerders zodat bus en trein logischer op elkaar aansluiten
 • Treinreizigers die hulp nodig hebben bij het in- en uitstappen, kunnen deze assistentie vanaf 1 januari 2015 tot een uur van tevoren telefonisch aanvragen dat was drie uur. Op zeven grote stations wordt de aanmeldtijd zelfs verkort naar 15 minuten;
 • NS continueert het aanbieden van gratis wifi in Intercity’s;
 • meer en betere parkeergelegenheden en fietsenstallingen bij NS-stations. Fietsenstallingen zijn open vanaf een kwartier voor de eerste trein tot een kwartier na de laatste trein (m.u.v. het nachtnet;

Sturing, transparantie en samenwerking

Op het gebied van sturing, transparantie en samenwerking bevat de nieuwe concessie afspraken die nauw aansluiten bij de nieuwe strategie van NS van ‘gemiddeld goed is niet goed genoeg’.

 • Meer transparantie over de prestaties op individuele trajecten en meer aandacht van NS voor lijnen waarbij de punctualiteit achterblijft. Sturing hierop leidt tot een verbetering van de reizigerspunctualiteit wat moet leiden tot een grotere klanttevredenheid.
 • Het criterium ‘reizigerspunctualiteit’ wordt voortaan leidend voor het op tijd rijden van treinen. Dit geeft de prestaties voor de reiziger duidelijker weer dan alleen de punctualiteit van treinen. Het halen van aansluitingen (reizigerspunctualiteit) gaat daarom zwaarder meetellen.
 • NS wordt voortaan scherper beoordeeld op de prestaties op het spoor en het oordeel van de reiziger. Het belang van de reiziger en zijn reis staan centraler in de aansturing.
 • Er komt een gerichte aanpak voor treinen met structurele volle bezetting. Bijvoorbeeld door het versterken van bestaand of inzet van ander materieel.
 • NS wil het reizen ‘van deur tot deur’ sneller, prettiger, logischer en duurzamer maken voor de reiziger. Intensieve samenwerking met andere vervoerders en regionale overheden is hierbij cruciaal.
 • Samen met ProRail deelt NS een spoorambitie en heeft in de Lange Termijn Spooragenda daar invulling aan gegeven. Beide partijen zijn zich bewust van hun sterke afhankelijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid, en zetten deze in ten bate van de reiziger voor een steeds beter en robuuster product.

Voor meer informatie verwijst NS naar de brief van de staatssecretaris.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: NS