Busvervoer meest betrouwbare keuze zomer 2012 Zwolle

Regionale belangenpartijen steunen busplan

Onderzoek tijdelijk station afgerond

Veel suggesties voor goed busplan

Reizigers zijn vanwege de betrouwbaarheid het beste gediend met uitsluitend alternatief busvervoer wanneer het treinverkeer op station Zwolle in de zomer van 2012 vier weken stilligt. Dat blijkt volgens ProRail en NS uit onderzoek van Arcadis. Het onderzoek is gedaan nadat reizigersvereniging Rover om aanvullende informatie verzocht. Gesprekken met belangenorganisaties hebben daarna waardevolle bijdragen opgeleverd.

Station Zwolle moet in de zomer van 2012 vier weken dicht voor treinverkeer om er grootschalige te verbouwen en klaar te maken voor de toekomst. Reizigers krijgen straks meer ruimte en comfort. Zo komt er een vierde perron en een bredere perrontunnel. Bovendien kan het treinverkeer dan worden uitgebreid met de Hanzelijn eind 2012, wat een verbetering van de verbinding tussen de Randstad en Noord- en Noordoost-Nederland betekent.

Alternatief vervoer

ProRail en NS hebben vervolgens aangegeven reizigers vier weken met bussen te willen vervoeren. Belangenpartijen zijn uitdrukkelijk gevraagd hierover mee te denken. Dit leidde uiteindelijk tot een aanvullend onderzoek door Arcadis naar diverse varianten, waarbij onder andere is gekeken naar een tijdelijk station naast station Zwolle. Ook is gekeken naar een alternatieve treindienst tussen Deventer en Meppel, waarbij reizigers niet in- en uit kunnen stappen op station Zwolle.

Afweging

Zowel voor Rover als NS en ProRail viel het tijdelijk station af vanwege praktische haalbaarheid, betrouwbaarheid en looproutes. Uiteindelijk bleven er voor NS, ProRail en Rover twee opties over: alles met bussen vervoeren of een variant met busvervoer in combinatie met een treinverbinding tussen Deventer en Meppel. Deze trein stopt niet in Zwolle.

Deze zijn beide beoordeeld op comfort, reisinformatie, betrouwbaarheid en reistijd. Reistijd en reisinformatie zijn vergelijkbaar. Maar de treinverbinding Deventer-Meppel scoorde lager op betrouwbaarheid en hoger op comfort dan het busvervoer. Rover vindt de treinvariant daarom de beste keuze. NS en ProRail vinden dit desalniettemin voor reizigers onwenselijk, omdat de kans te groot is dat ze de krappe, maar noodzakelijke overstap in Deventer missen. Het veroorzaakt nog eens een extra half uur reistijd, bovenop de extra reistijd van een half uur die er al was. Vandaar dat ProRail en NS in de zomer van 2012 in Zwolle kiezen voor busvervoer.

Overleg

NS en ProRail zijn Rover erkentelijk voor de gesprekken die er zijn gevoerd over de beste opties voor reizigers. Rover heeft aangegeven de casus Zwolle in de nieuwe werkgroep Buitendienststellingen als voorbeeld in te brengen. De werkgroep is opgericht om bij grote werkzaamheden de hinder voor de treinreiziger te minimaliseren. Daarnaast is op 1 november in Zwolle een meedenksessie georganiseerd met zo’n vijftig vertegenwoordigers van onder andere gemeenten, provincies, consumentenorganisaties, vervoerders, rederij naar Waddeneilanden, bewoners en ondernemers. ProRail en NS hebben de verschillende varianten en voorkeuren toegelicht. De sfeer was constructief en er was begrip bij de aanwezigen voor de noodzaak van de buitendienststelling.

Planning

Komende tijd werken NS en ProRail het busplan verder uit. Hierbij worden suggesties en opmerkingen van verschillende belangenpartijen meegenomen. Zo is er uitdrukkelijk verzocht om goed rekening te houden met reizigers die een functiebeperking hebben en met reizigers die fietsen meenemen. Daarnaast zijn er diverse suggesties gedaan voor goede reisinformatie.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail