Integrale Aanpak Koperdiefstal

Vandaag heeft minister van Veiligheid en Justitie Opstelten het startsein gegeven voor de Actie Koperslag. Samen met de politie, het OM, ProRail en de metaalverwerkingsbranche zijn tien afspraken gemaakt om op korte termijn koperdiefstal harder aan te pakken. Door de sterke stijging van de koperprijs, is ook de diefstal van koper sterk gestegen. Koperdiefstal zorgt voor veel directe en indirecte schade op het spoor en in de kunstsector en elektriciteitssector.

Het convenant dat vandaag op het politiebureau van de spoorwegpolitie op station Holland Spoor gesloten werd bevat tien afspraken op het gebied van de preventie, opsporing en vervolging van koperdieven. Door maatregelen te treffen voor zowel de aanbieders als de opkopers van gestolen koper willen Justitie, politie, ProRail en de metaalbranche het stelen van koper metaal onaantrekkelijker maken.

Preventie

In de eerste plaats is de preventie van de diefstal van koper de verantwoordelijkheid van bedrijven. Zo plaatst ProRail langs het spoor op veel locaties hekken, worden koperkabels met diefstalbeperkende klemmen beveiligd en worden risicolocaties met camera’s bewaakt. Ook worden extra beveiligers ingezet voor het houden van toezicht.

Opsporing

Om zo veel mogelijk koperdieven op heterdaad te betrappen zal het KLPD gericht flexibele teams inzetten en zal de unit Luchtvaartpolitie met helikopters informatiegestuurd ondersteuning bieden. Daarnaast participeren Politie, Justitie en de metaalverwerkingsbranche in een pilot van ProRail met synthetisch DNA. Synthetisch DNA maakt het mogelijk om de herkomst van de koper –ook na het omsmelten ervan- te achterhalen. In de andere sectoren dan het spoor zal met behulp van GPS apparatuur gebruik gemaakt worden van “tracking & tracing”.

Vervolging

Bij de vervolging van koperdieven wordt niet langer alleen de diefstal te laste gelegd, maar zullen ook strafverzwarende factoren meegenomen worden wanneer de diefstal van koper tot veel indirecte schade of gevaar heeft gezorgd. Hiertoe zal de richtlijn van het Openbaar Ministerie worden aangepast.

Registratie en identificatie

Om de verkoop van gestolen koper te ontmoedigen komt er een registratie- en identificatieplicht bij contante inkoop van koper op alle locaties waar koper wordt ingekocht en deze plicht zal consequent gehandhaafd worden. Aankopers van koper kunnen al verplicht worden om een inkoopregister bij te houden. Voor een betere naleving en handhaving van de registratieplicht wordt een digitaal register opgezet, dat gekoppeld kan worden aan politiebestanden van gestolen goederen.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid