Kamerbrief over toegankelijkheid station Schagen

Den Haag – Op 22 april 2008 heeft staatssecretaris mw. J.C. Huizinga-Heringa van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat een brief gezonden aan de Tweede Kamer over de toegankelijkheid van het station Schagen.

Hieronder leest u de volledig brief 20083282 toegankelijkheid verzoek vaste commissie voor VenW Kamerstuk | 2008-04-22 alsook de bijlage 20083282 bijlage 1 brief aan Gehandicapten Platform Schagen. Bijlage | 2008-04-22.

Geachte voorzitter,

Hiermee beantwoord ik – mede namens de minister – het verzoek dat de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft gedaan over een brief van Gehandicapten Platform te Schagen, waarin vragen worden gesteld over de toegankelijkheid van het station Schagen.

De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat geeft aan het op prijs te stellen mijn reactie op de brief van de Gehandicapten Platform te Schagen in afschrift te ontvangen. Dit antwoord treft u hierbij aan.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa

Gehandicapten Platform Schagen

Geachte heer,

In uw brief van februari 2008 vraagt u wanneer er liften worden aangebracht op station Schagen, zodat iedereen van het tweede perron gebruik kan maken.

Ik begrijp dat het vervelend voor u is dat u sinds 2001 aandacht vraagt voor de toegankelijkheid van het station Schagen en er nog altijd geen liften op het station zijn geplaatst.

Ik heb goed nieuws voor u: zoals bij u bekend is, is de volgorde waarin stations van liften worden voorzien, gebaseerd op de aantallen reizigers die dagelijks van het station gebruik maken. Op grond van deze prioriteitstelling is station Schagen nu aan de beurt voor aanpassing.

ProRail heeft inmiddels een bouwvergunning aangevraagd voor het plaatsen van twee liften, een overkapping van de trappartijen en perronkappen op station Schagen. Als de aannemer is geselecteerd en als er geen bezwaarschriften binnenkomen, zal na de zomer 2008 begonnen worden met de bouw. De verwachting is dat de liften in maart 2009 worden opgeleverd.

Vlak voor de bouw organiseert ProRail samen met de gemeente Schagen een bewonersavond om de omgeving te informeren over onder andere de bouwen het gebruik van de liften in de praktijk. U zult hier ook voor uitgenodigd worden.

Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen hebben over de aanpassingen op station Schagen, dan kunt u contact opnemen met de woordvoerster van ProRail of bij uw gemeente.

Met vriendelijke groet,

De Directeur Spoor,

drs. J.A. Jacobs

De redactie van Infrasite heeft namen en telefoonnnummers van contactpersonen verwijderd uit deze brief.