Europese spoorwegmaatschappijen trainen energiezuinig rijden

EUROPESE SPOORWEGMAATSCHAPPIJEN SLAAN HANDEN INEEN VOOR ENERGIEBESPARING

Een delegatie van Europese spoorwegmaatschappijen komt op 25 en 26 oktober in Nederland en Duitsland bijeen voor de TRAINER-demonstratietour. Deze tour staat in het teken van goede voorbeelden op het gebied van energiezuinig rijden en energie-efficiëntie. De tour doet de NS en de Deutsche Bahn (DB) aan en is onderdeel van het door de Europese Commissie gesubsidieerde TRAINER-project.

Het doel van het TRAINER-project is bijdragen aan een vermindering van het broeikaseffect. Dit kan worden bereikt door treinbestuurders en spoorwegpersoneel te trainen in energie-efficiëntie op én langs het spoor. TRAINER wordt uitgevoerd door een Europees samenwerkingsverband van spoorwegmaatschappijen en energieagentschappen. SenterNovem is projectcoördinator van TRAINER en organisator van de demonstratietour.

Resultaten energiezuinig rijden zichtbaar

De demonstratietour laat maatregelen zien op het gebied van energiezuinig rijden en energiezorg. Deze maatregelen zijn bij de NS en de Deense Spoorwegen (DSB) in voorbereiding en hebben bij de Deutsche Bahn (DB) al 5% energiebesparing opgeleverd. De DSB demonstreert haar inzichten op het gebied van energiezuinig rijden en energiezuinig parkeren. Deelnemers aan de tour krijgen de gelegenheid om bij de DB in Fulda het zuinig rijden in geavanceerde, realistische simulators te ervaren.

Meerjarenafspraak NS

De Europese Unie wil de CO2 –uitstoot drastisch verlagen (20 % tussen 1990 en 2020). Ook het spoor kan hieraan een bijdrage leveren. NS-directeur Aad Veenman licht op 25 oktober de insteek en de resultaten van de inspanningen van NS op dit gebied toe. NS heeft zich als een van de eerste ondernemingen gecommitteerd aan de Europese ambitie op het gebied van CO2 –reductie. Het verbeteren van de energie-efficiënte bij NS is het belangrijkste instrument om deze doelstellingen te realiseren. NS heeft hierover een Meerjarenafspraak met de Nederlandse overheid. Deze succesvolle aanpak verdient navolging en naar verwachting gaan andere spoorwegmaatschappijen, overtuigt van het nut, ook met hun overheid een Meerjarenafspraak afsluiten. Het doel van TRAINER is om op z’n minst in drie Europese landen een Meerjarenafspraak energie-efficiency tot stand te brengen.

Meer informatie

Het TRAINER-programma wordt uitgevoerd in het kader van het Europese programma Intelligent Energy Europe (IEE). SenterNovem coördineert dit project. Wilt u meer weten over de demonstratietour, het TRAINER-project, de deelnemende partners, of de 2de ronde van de demonstratietour (die in het voorjaar van 2008 in Slovenië en Slowakije zal gaan plaatsvinden) kijk dan op www.iee-trainer.eu

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SenterNovem Den Haag

Europese spoorwegmaatschappijen trainen energiezuinig rijden | Infrasite

Europese spoorwegmaatschappijen trainen energiezuinig rijden

EUROPESE SPOORWEGMAATSCHAPPIJEN SLAAN HANDEN INEEN VOOR ENERGIEBESPARING

Een delegatie van Europese spoorwegmaatschappijen komt op 25 en 26 oktober in Nederland en Duitsland bijeen voor de TRAINER-demonstratietour. Deze tour staat in het teken van goede voorbeelden op het gebied van energiezuinig rijden en energie-efficiëntie. De tour doet de NS en de Deutsche Bahn (DB) aan en is onderdeel van het door de Europese Commissie gesubsidieerde TRAINER-project.

Het doel van het TRAINER-project is bijdragen aan een vermindering van het broeikaseffect. Dit kan worden bereikt door treinbestuurders en spoorwegpersoneel te trainen in energie-efficiëntie op én langs het spoor. TRAINER wordt uitgevoerd door een Europees samenwerkingsverband van spoorwegmaatschappijen en energieagentschappen. SenterNovem is projectcoördinator van TRAINER en organisator van de demonstratietour.

Resultaten energiezuinig rijden zichtbaar

De demonstratietour laat maatregelen zien op het gebied van energiezuinig rijden en energiezorg. Deze maatregelen zijn bij de NS en de Deense Spoorwegen (DSB) in voorbereiding en hebben bij de Deutsche Bahn (DB) al 5% energiebesparing opgeleverd. De DSB demonstreert haar inzichten op het gebied van energiezuinig rijden en energiezuinig parkeren. Deelnemers aan de tour krijgen de gelegenheid om bij de DB in Fulda het zuinig rijden in geavanceerde, realistische simulators te ervaren.

Meerjarenafspraak NS

De Europese Unie wil de CO2 –uitstoot drastisch verlagen (20 % tussen 1990 en 2020). Ook het spoor kan hieraan een bijdrage leveren. NS-directeur Aad Veenman licht op 25 oktober de insteek en de resultaten van de inspanningen van NS op dit gebied toe. NS heeft zich als een van de eerste ondernemingen gecommitteerd aan de Europese ambitie op het gebied van CO2 –reductie. Het verbeteren van de energie-efficiënte bij NS is het belangrijkste instrument om deze doelstellingen te realiseren. NS heeft hierover een Meerjarenafspraak met de Nederlandse overheid. Deze succesvolle aanpak verdient navolging en naar verwachting gaan andere spoorwegmaatschappijen, overtuigt van het nut, ook met hun overheid een Meerjarenafspraak afsluiten. Het doel van TRAINER is om op z’n minst in drie Europese landen een Meerjarenafspraak energie-efficiency tot stand te brengen.

Meer informatie

Het TRAINER-programma wordt uitgevoerd in het kader van het Europese programma Intelligent Energy Europe (IEE). SenterNovem coördineert dit project. Wilt u meer weten over de demonstratietour, het TRAINER-project, de deelnemende partners, of de 2de ronde van de demonstratietour (die in het voorjaar van 2008 in Slovenië en Slowakije zal gaan plaatsvinden) kijk dan op www.iee-trainer.eu

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: SenterNovem Den Haag