Alleen BVT-certificaat via Veiligheidlangshetspoor.com

Utrecht – Naast de instructie en toets die op Veiligheidlangshetspoor.com in het kader van het verkrijgen van een bewijs van toegang (BVT) wordt aangeboden, blijken via internet meerdere sites een soortgelijke instructie en toets aan te bieden. ProRail wijst er daarbij op dat alleen een deelnamecertifcaat dat via het volgen van de instructie en toets op veiligheidlangshetspoor.com namens ProRail afgegeven is, een basis voor het uitgeven van een BVT voor ProRail-terreinen kan opleveren.

Dit om een aantal redenen:

* ProRail heeft als beheerder van de spoorwegterreinen een bijzondere verantwoordelijkheid ten opzichte van derden die zich op haar terrein begeven. Zij dient deze derden “op z’n minst” op de hoogte te brengen van de algemene risico’s van het betreden van infrastructuur. Deze verantwoordelijkheid vult ProRail in door het (via internet) instrueren en toetsen van mensen. Eén en ander staat natuurlijk los van de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever van een betrokken derde.
* Voortvloeiend uit vorig punt: de kwaliteitsborging van de instructie en toets. Net zoals dat bij veiligheidskritische examens het geval is, is deze borging (en verspreiding van nieuwe versies) nu gecentraliseerd. Dit betekent dat ProRail er voor instaat dat de instructie en toets van de gewenste kwaliteit, maar ook up to date zijn en blijven. Zeker omdat het streven is de BVT-verplichting (en dus instructie en toets) branchebreed te laten gelden (dus bijvoorbeeld ook personeel van vervoerders) is kwaliteitsborging een belangrijk aspect.
* Alle houders van een certificaat van deelname worden centraal geregistreerd (o.a. in het kader van controles en inspecties). Deze centrale registratie is niet langer mogelijk als ook derden de instructie en toets aanbieden.

Het volgen van de algemene instructie en toets via veiligwerkenlangshetspoor.com levert niet “direct” een BVT op, maar is een voorwaarde voor het kunnen verkrijgen van een BVT. Pas na specifieke (lokale en tijdgebonden) instructie mag een BVT uitgereikt worden door een werkgever of directe opdrachtgever.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: ProRail