Nieuwe organisatiestructuur ProRail

Utrecht – ProRail heeft sinds 1 januari 2005 een nieuwe organisatiestructuur. Hiermee gaat het bedrijf na de samenvoeging in 2003 van Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding een nieuwe fase in. Deze taakorganisaties zijn verdwenen. In plaats hiervan zijn er nu zes nieuwe bedrijfseenheden.

De nieuwe structuur is ontwikkeld om de hoofdprocessen van ProRail in één organisatie goed uit te voeren. Die drie processen zijn:
– het toekennen van treinpaden,
– het beheren van de infrastructuur
– en de optimalisatie van het spoorsysteem als geheel.
ProRail wil deze processen maatschappelijk en economisch verantwoord uitvoeren.

Een van de criteria voor het ontwerpen van de organisatiestructuur was de noodzaak de prestaties te verbeteren en tegelijk de kosten daarvoor te optimaliseren. Uiteindelijk moet ProRail ook op basis van outputsturing haar prestaties gaan leveren. Met de minister van Verkeer en Waterstaat zijn afspraken gemaakt over de output die ProRail gaat realiseren in termen van onder andere betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van het spoornet. Behalve dat ProRail een nieuwe organisatiestructuur introduceert, is ook de ontwikkeling naar het werken als een High Performance Organisatie (HPO) ingezet.

Een ander belangrijk criterium voor de inrichting was het realiseren van een sterkere gerichtheid op onze omgeving en een betere toegankelijkheid van ProRail voor onze relaties. Over de wijze waarop we dit vormgeven, wordt u nog nader geïnformeerd.

Tegelijk met de introductie van de nieuwe hoofdstructuur, zijn de oude organisaties gefuseerd tot ProRail BV. Hierdoor verdwijnen de oorspronkelijke vennootschappen Railinfrabeheer BV, Railverkeersleiding BV en Railned BV.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail

Nieuwe organisatiestructuur ProRail | Infrasite

Nieuwe organisatiestructuur ProRail

Utrecht – ProRail heeft sinds 1 januari 2005 een nieuwe organisatiestructuur. Hiermee gaat het bedrijf na de samenvoeging in 2003 van Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding een nieuwe fase in. Deze taakorganisaties zijn verdwenen. In plaats hiervan zijn er nu zes nieuwe bedrijfseenheden.

De nieuwe structuur is ontwikkeld om de hoofdprocessen van ProRail in één organisatie goed uit te voeren. Die drie processen zijn:
– het toekennen van treinpaden,
– het beheren van de infrastructuur
– en de optimalisatie van het spoorsysteem als geheel.
ProRail wil deze processen maatschappelijk en economisch verantwoord uitvoeren.

Een van de criteria voor het ontwerpen van de organisatiestructuur was de noodzaak de prestaties te verbeteren en tegelijk de kosten daarvoor te optimaliseren. Uiteindelijk moet ProRail ook op basis van outputsturing haar prestaties gaan leveren. Met de minister van Verkeer en Waterstaat zijn afspraken gemaakt over de output die ProRail gaat realiseren in termen van onder andere betrouwbaarheid, beschikbaarheid en veiligheid van het spoornet. Behalve dat ProRail een nieuwe organisatiestructuur introduceert, is ook de ontwikkeling naar het werken als een High Performance Organisatie (HPO) ingezet.

Een ander belangrijk criterium voor de inrichting was het realiseren van een sterkere gerichtheid op onze omgeving en een betere toegankelijkheid van ProRail voor onze relaties. Over de wijze waarop we dit vormgeven, wordt u nog nader geïnformeerd.

Tegelijk met de introductie van de nieuwe hoofdstructuur, zijn de oude organisaties gefuseerd tot ProRail BV. Hierdoor verdwijnen de oorspronkelijke vennootschappen Railinfrabeheer BV, Railverkeersleiding BV en Railned BV.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht ProRail