Provincie ondersteunt Hoge Snelheidstrein Connect

Maastricht – Gedeputeerde Staten dragen financieel bij aan het project Hoge Snelheidstrein Connect. De bijdrage ondersteunt het Maastrichtse deelproject ter verbetering van de spoorverbinding Maastricht-Luik. Dit project past in het thema ‘Ondernemend Limburg’ uit het Coalitieakkoord, waarin de verbetering van de bereikbaarheid van de steden een speerpunt vormt. Verder gaat het om grenzen wegwerken in de meeste letterlijke zin. Over de hoogte van de bijdrage vindt op korte termijn nog bestuurlijk overleg met de gemeente Maastricht plaats.

Het project Hoge Snelheidstrein Connect (HST) is een Europees project, waarin partijen uit Nederland, Engeland, Duitsland en België met verschillende deelprojecten trachten de verbinding van regio’s met HST-stations of de integratie van HST-stations in hun stedelijke omgeving te verbeteren. Het project past uitstekend in de (toekomstige) visie van de Provincie om het openbaar vervoer niet alleen nationaal maar ook internationaal te verbeteren. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat met dit project Maastricht en daarmee Limburg op een positieve manier op de Europese kaart wordt gezet. Dit zal ongetwijfeld positieve economische effecten met zich meebrengen. Het project wordt binnenkort voor een Europese subsidie in het kader van het Interreg IIIb-programma ingediend.

Het Maastrichtse deelproject gaat om de verbetering van de spoorverbinding Maastricht-Luik. De gemeente Maastricht brengt met medewerking van de Provincie Limburg, de stad Luik, Wallonië, de Belgische spoorwegen en diverse andere betrokken partijen de verbinding op een kwalitatief hoger niveau en stimuleert het gebruik daarmee.

De aanpak richt zich op een drietal speerpunten. Allereerst wordt getracht de spoorverbinding zelf te verbeteren. Het gaat dan om een verhoging van de frequentie naar twee keer per uur in plaats van de huidige eenmaal per uur. Verder wordt met de Belgische spoorwegen gepraat over het inzetten van nieuwer materieel. Ten slotte wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid om eenmaal per dag een Thalystrein te laten vertrekken uit Maastricht en rechtsreeks via Luik en Brussel naar Parijs te laten rijden. Deze trein komt dan ’s avonds weer terug naar Maastricht.

Verder worden op het station te Maastricht een aantal voorzieningen voor de HST-reiziger verbeterd. Er komen verbeteringen aan het perron (o.a. real time informatiepanelen) en een informatiebalie. Mogelijk wordt ook de loopbrug over het spoor gemoderniseerd.
Ten derde zal met een uitgebreide promotiecampagne het publiek op de mogelijkheden van de verbinding worden gewezen. Niet alleen de Limburgse reiziger die een dagje naar Luik, Brussel of Parijs wil, maar ook de Belgen en Fransen die eens naar Maastricht of Zuid-Limburg willen komen. Voor dit laatste wordt onder andere gekeken naar het inzetten van een speciale Thalystrein bij evenementen, zoals de jaarlijkse TEFAF.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg

Provincie ondersteunt Hoge Snelheidstrein Connect | Infrasite

Provincie ondersteunt Hoge Snelheidstrein Connect

Maastricht – Gedeputeerde Staten dragen financieel bij aan het project Hoge Snelheidstrein Connect. De bijdrage ondersteunt het Maastrichtse deelproject ter verbetering van de spoorverbinding Maastricht-Luik. Dit project past in het thema ‘Ondernemend Limburg’ uit het Coalitieakkoord, waarin de verbetering van de bereikbaarheid van de steden een speerpunt vormt. Verder gaat het om grenzen wegwerken in de meeste letterlijke zin. Over de hoogte van de bijdrage vindt op korte termijn nog bestuurlijk overleg met de gemeente Maastricht plaats.

Het project Hoge Snelheidstrein Connect (HST) is een Europees project, waarin partijen uit Nederland, Engeland, Duitsland en België met verschillende deelprojecten trachten de verbinding van regio’s met HST-stations of de integratie van HST-stations in hun stedelijke omgeving te verbeteren. Het project past uitstekend in de (toekomstige) visie van de Provincie om het openbaar vervoer niet alleen nationaal maar ook internationaal te verbeteren. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat met dit project Maastricht en daarmee Limburg op een positieve manier op de Europese kaart wordt gezet. Dit zal ongetwijfeld positieve economische effecten met zich meebrengen. Het project wordt binnenkort voor een Europese subsidie in het kader van het Interreg IIIb-programma ingediend.

Het Maastrichtse deelproject gaat om de verbetering van de spoorverbinding Maastricht-Luik. De gemeente Maastricht brengt met medewerking van de Provincie Limburg, de stad Luik, Wallonië, de Belgische spoorwegen en diverse andere betrokken partijen de verbinding op een kwalitatief hoger niveau en stimuleert het gebruik daarmee.

De aanpak richt zich op een drietal speerpunten. Allereerst wordt getracht de spoorverbinding zelf te verbeteren. Het gaat dan om een verhoging van de frequentie naar twee keer per uur in plaats van de huidige eenmaal per uur. Verder wordt met de Belgische spoorwegen gepraat over het inzetten van nieuwer materieel. Ten slotte wordt ook nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid om eenmaal per dag een Thalystrein te laten vertrekken uit Maastricht en rechtsreeks via Luik en Brussel naar Parijs te laten rijden. Deze trein komt dan ’s avonds weer terug naar Maastricht.

Verder worden op het station te Maastricht een aantal voorzieningen voor de HST-reiziger verbeterd. Er komen verbeteringen aan het perron (o.a. real time informatiepanelen) en een informatiebalie. Mogelijk wordt ook de loopbrug over het spoor gemoderniseerd.
Ten derde zal met een uitgebreide promotiecampagne het publiek op de mogelijkheden van de verbinding worden gewezen. Niet alleen de Limburgse reiziger die een dagje naar Luik, Brussel of Parijs wil, maar ook de Belgen en Fransen die eens naar Maastricht of Zuid-Limburg willen komen. Voor dit laatste wordt onder andere gekeken naar het inzetten van een speciale Thalystrein bij evenementen, zoals de jaarlijkse TEFAF.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Persbericht provincie Limburg