Provinciale bijdrage leefbaarheidsprojecten kernen Sittard-Geleen

Van de realisatie van een skatebaan voor de jeugd tot de aanleg van een landschapspark en een voetgangersverbinding, met deze en meer projecten wil de gemeente Sittard-Geleen werk maken van de leefbaarheid in haar kernen. De Provincie Limburg ondersteunt deze projecten met een bijdrage van € 342.675,00 uit de leefbaarheidsgelden.

Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2012-2015 van de Provincie Limburg zijn ‘actief burgerschap’, ‘buurtzorg’ en ‘leefbaarheid’ en komen in belangrijke mate aan de orde in de gehonoreerde initiatieven. Gedeputeerde Noël Lebens (Leefbaarheid en Wijkenaanpak): “Met deze aanpak ondersteunt de Provincie concrete leefbaarheidsprojecten op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur. Ook projecten op het gebied van stedelijk en dorpelijk groen vallen hieronder. We zijn dan ook blij met dit soort initiatieven, die de leefbaarheid in de eigen omgeving positief ondersteunen.”

Wethouder Pieter Meekels (Wijkgericht werken) van Sittard-Geleen prijst de samenwerking tussen provincie en gemeente. ,,Samen bereik je meer dan alleen. Dat blijkt hier eens te meer. Overigens, ook de samenwerking met mensen en instanties in de wijken is groot belang. Zij weten vaak welke zaken nodig zijn om de leefbaarheid in de kernen vergroten.”

De volgende leefbaarheidsprojecten worden met de provinciale bijdrage gerealiseerd:

• een skatebaan voor de jeugd in Buchten;

• plan voor groene inrichting en parkeren aan de Putstraat Born;

• uitbreiding loods Oude Ambachten in Einighausen;

• verbeteren van de jeu de boulebaan in Einighausen;

• aanpak van de parkeerproblematiek in Buchten;

• aanleg van een park op het voormalig voetbalcomplex in Holtum;

• aanpak verkeersveiligheid bij school Einighausen;

• voetgangersverbinding bij Kasteel Limbricht;

• groenvoorziening rondom zorgcentrum Aldenhof.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Limburg

Provinciale bijdrage leefbaarheidsprojecten kernen Sittard-Geleen | Infrasite

Provinciale bijdrage leefbaarheidsprojecten kernen Sittard-Geleen

Van de realisatie van een skatebaan voor de jeugd tot de aanleg van een landschapspark en een voetgangersverbinding, met deze en meer projecten wil de gemeente Sittard-Geleen werk maken van de leefbaarheid in haar kernen. De Provincie Limburg ondersteunt deze projecten met een bijdrage van € 342.675,00 uit de leefbaarheidsgelden.

Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2012-2015 van de Provincie Limburg zijn ‘actief burgerschap’, ‘buurtzorg’ en ‘leefbaarheid’ en komen in belangrijke mate aan de orde in de gehonoreerde initiatieven. Gedeputeerde Noël Lebens (Leefbaarheid en Wijkenaanpak): “Met deze aanpak ondersteunt de Provincie concrete leefbaarheidsprojecten op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur. Ook projecten op het gebied van stedelijk en dorpelijk groen vallen hieronder. We zijn dan ook blij met dit soort initiatieven, die de leefbaarheid in de eigen omgeving positief ondersteunen.”

Wethouder Pieter Meekels (Wijkgericht werken) van Sittard-Geleen prijst de samenwerking tussen provincie en gemeente. ,,Samen bereik je meer dan alleen. Dat blijkt hier eens te meer. Overigens, ook de samenwerking met mensen en instanties in de wijken is groot belang. Zij weten vaak welke zaken nodig zijn om de leefbaarheid in de kernen vergroten.”

De volgende leefbaarheidsprojecten worden met de provinciale bijdrage gerealiseerd:

• een skatebaan voor de jeugd in Buchten;

• plan voor groene inrichting en parkeren aan de Putstraat Born;

• uitbreiding loods Oude Ambachten in Einighausen;

• verbeteren van de jeu de boulebaan in Einighausen;

• aanpak van de parkeerproblematiek in Buchten;

• aanleg van een park op het voormalig voetbalcomplex in Holtum;

• aanpak verkeersveiligheid bij school Einighausen;

• voetgangersverbinding bij Kasteel Limbricht;

• groenvoorziening rondom zorgcentrum Aldenhof.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Limburg