Tuut-en-deruut-strook voor basisschool IJlst

Basisschool De Kogge In IJlst heeft sinds kort een zogenaamde tút-en-derút-strook. Hier kunnen ouders hun kinderen met de auto afzetten en ophalen. Parkeren is niet toegestaan. Gedeputeerde Sietske Poepjes opende de strook vandaag officieel. Het doel ervan is om een veilige schoolomgeving te creëren.

De IJlster basisschool is bezig met het project Verkeersveiligheidslabel. Met de tút-en-derút-strook wil de school gevaarlijke situaties tussen kinderen en automobilisten voorkomen. Twee leerlingen van de school hebben een speciaal bord ontworpen om de strook te markeren.

Ook de oversteekplaats bij de school is aangepast. Deze springt nu meer in het oog doordat er gekleurde buizen zijn aangebracht. Verder is een fietssluis geplaatst zodat fietsers niet ineens de weg over kunnen steken.

Goochem

De hele dag stond in het teken van verkeersveiligheid. Gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Akkerman beloonden de leerlingen van De Kogge die het goede voorbeeld gaven. Kinderen die in de auto netjes hun gordel droegen, kregen Goochem het gordeldier. Kinderen die lopend of met de fiets naar school kwamen, werden beloond met een 3D-sticker van Goochem.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Provincie Friesland (Provincie Fryslân)