Grontmij I Parkconsult aan de slag op Curacao

Het bestuurscollege van Curaçao besloot onlangs dat in de hoofdstad Willemstad de parkeerproblematiek beter aangepakt moet worden. Daarvoor wil de instantie een centrale parkeerbeheerorganisatie opzetten. Na een uitgebreid selectieproces werd op grond van prijs, kwaliteit en plan van aanpak besloten om de opdracht te laten begeleiden door Grontmij I Parkconsult.

“Onze belangrijkste taken zijn het beheer en de exploitatie van parkeerlocaties in de binnenstad”, vertelt Lammert Prikken, directeur bij Grontmij I Parkconsult. “Daarbij moeten we rekening houden met de uitvoering van controle en handhaving, algemene surveillance ter beveiliging van het winkelend publiek en met de aanwezigheid van toeristen in de binnenstad.”

Op locatie

De werkzaamheden omvatten planvorming, besteksvorming, aanbestedingsbegeleiding en gunningadvies voor parkeertechniek en parkeerbeheer. Deze werkzaamheden worden deels op locatie uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Dienst Stadsvernieuwing van Willemstad. De activiteiten worden in de eerste helft van 2006 afgerond.

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: Grontmij nv