Akkoord over toekomst openbaar vervoer in stadsregio Rotterdam

Dit is een gezamenlijk persbericht van de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de RET.

De stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de RET hebben met elkaar afspraken gemaakt over inbesteding van het openbaar vervoer en de investering in meer en beter openbaar vervoer in de regio tot 2026. De bedoeling is dat de RET het openbaar vervoer blijft uitvoeren. Met dit voornemen maakt de stadsregio gebruik van de Wet aanbestedingsvrijheid in de grote steden. De overheidssubsidie aan de RET zal aanzienlijk verminderen.

De drie partijen zijn ervan overtuigd dat het openbaar vervoer in de stadsregio gebaat is bij een integraal systeem, dat wil zeggen dat de exploitatie van het railvervoer en het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur in één hand liggen.

De afspraken zijn neergelegd in een hoofdlijnenakkoord dat is ondertekend door Jeannette Baljeu (portefeuillehouder Verkeer en Vervoer stadsregio Rotterdam), Richard Moti (wethouder Financiën gemeente Rotterdam) en Pedro Peters (algemeen directeur RET).

Continuïteit

De gemeente Rotterdam is de enige aandeelhouder van de RET en zij is financier van de railvoertuigen en van de railinfrastructuur. De gemeente streeft ernaar dat de RET financieel zo veel mogelijk zelfstandig kan opereren.

De stadsregio Rotterdam (de samenwerking van vijftien gemeenten) is opdrachtgever van de RET en verleent de subsidies waarmee OV-diensten mogelijk worden. De stadsregio heeft belang bij een hoge kwaliteit en doelmatigheid van het openbaar vervoer.

De RET streeft naar continuïteit voor haar bedrijf. Dat is belangrijk voor de taken die het bedrijf dient uit te voeren en voor de mensen die er werken. Bovendien wil de RET een bedrijfsvoering hebben die niet afwijkt van bedrijven die in de openbaar aanbestede markt opereren. Dat verstevigt haar positie voor het geval dat, op de lange termijn, toch weer aanbesteding van OV-diensten op de agenda zou komen.

De gemeente Rotterdam is bereid de rendementseis aan de RET met ingang van 2014 te verlagen van 10 tot 5 miljoen per jaar.

Subsidie

De RET heeft een nieuw businessplan opgesteld voor de periode tot 2018. Hierdoor zal de overheidssubsidie aan de RET de komende jaren afnemen zonder dat het aanbod of de kwaliteit van het openbaar vervoer in de regio achteruit gaat. De subsidie gaat vanaf 2014 omlaag en is vanaf 2017 per jaar 26,9 miljoen euro structureel lager dan in 2013 (de subsidie voor de concessie Rail bedraagt in 2013 € 125 miljoen). De bezuinigingstaakstellingen van de stadsregio zijn hiermee gerealiseerd.

De RET kan met minder subsidie toe door groei van het aantal reizigers, door inkomstentoename (onder andere gemakswinkels) en door verdere verbetering van de efficiency.

Investeren

De komende jaren investeert de RET al ruim 80 miljoen in zestien nieuwe metrostellen voor de Hoekse Lijn, die wordt omgebouwd van treindienst tot metro. De RET zal voor de exploitatie van die lijn geen subsidie nodig hebben.

Metro- en tramvoertuigen worden, wanneer ze aan groot onderhoud toe zijn, voorzien van stoffen of kunstlederen bekleding en ze worden herkenbaar als onderdeel van R-net, een kwaliteits- en marketingconcept voor de hele Randstad. Trams worden hierbij ook voorzien van topkoeling. Alle trams en metro’s worden in 2013 en 2014 voorzien van wifi.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: RET

Akkoord over toekomst openbaar vervoer in stadsregio Rotterdam | Infrasite

Akkoord over toekomst openbaar vervoer in stadsregio Rotterdam

Dit is een gezamenlijk persbericht van de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de RET.

De stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de RET hebben met elkaar afspraken gemaakt over inbesteding van het openbaar vervoer en de investering in meer en beter openbaar vervoer in de regio tot 2026. De bedoeling is dat de RET het openbaar vervoer blijft uitvoeren. Met dit voornemen maakt de stadsregio gebruik van de Wet aanbestedingsvrijheid in de grote steden. De overheidssubsidie aan de RET zal aanzienlijk verminderen.

De drie partijen zijn ervan overtuigd dat het openbaar vervoer in de stadsregio gebaat is bij een integraal systeem, dat wil zeggen dat de exploitatie van het railvervoer en het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur in één hand liggen.

De afspraken zijn neergelegd in een hoofdlijnenakkoord dat is ondertekend door Jeannette Baljeu (portefeuillehouder Verkeer en Vervoer stadsregio Rotterdam), Richard Moti (wethouder Financiën gemeente Rotterdam) en Pedro Peters (algemeen directeur RET).

Continuïteit

De gemeente Rotterdam is de enige aandeelhouder van de RET en zij is financier van de railvoertuigen en van de railinfrastructuur. De gemeente streeft ernaar dat de RET financieel zo veel mogelijk zelfstandig kan opereren.

De stadsregio Rotterdam (de samenwerking van vijftien gemeenten) is opdrachtgever van de RET en verleent de subsidies waarmee OV-diensten mogelijk worden. De stadsregio heeft belang bij een hoge kwaliteit en doelmatigheid van het openbaar vervoer.

De RET streeft naar continuïteit voor haar bedrijf. Dat is belangrijk voor de taken die het bedrijf dient uit te voeren en voor de mensen die er werken. Bovendien wil de RET een bedrijfsvoering hebben die niet afwijkt van bedrijven die in de openbaar aanbestede markt opereren. Dat verstevigt haar positie voor het geval dat, op de lange termijn, toch weer aanbesteding van OV-diensten op de agenda zou komen.

De gemeente Rotterdam is bereid de rendementseis aan de RET met ingang van 2014 te verlagen van 10 tot 5 miljoen per jaar.

Subsidie

De RET heeft een nieuw businessplan opgesteld voor de periode tot 2018. Hierdoor zal de overheidssubsidie aan de RET de komende jaren afnemen zonder dat het aanbod of de kwaliteit van het openbaar vervoer in de regio achteruit gaat. De subsidie gaat vanaf 2014 omlaag en is vanaf 2017 per jaar 26,9 miljoen euro structureel lager dan in 2013 (de subsidie voor de concessie Rail bedraagt in 2013 € 125 miljoen). De bezuinigingstaakstellingen van de stadsregio zijn hiermee gerealiseerd.

De RET kan met minder subsidie toe door groei van het aantal reizigers, door inkomstentoename (onder andere gemakswinkels) en door verdere verbetering van de efficiency.

Investeren

De komende jaren investeert de RET al ruim 80 miljoen in zestien nieuwe metrostellen voor de Hoekse Lijn, die wordt omgebouwd van treindienst tot metro. De RET zal voor de exploitatie van die lijn geen subsidie nodig hebben.

Metro- en tramvoertuigen worden, wanneer ze aan groot onderhoud toe zijn, voorzien van stoffen of kunstlederen bekleding en ze worden herkenbaar als onderdeel van R-net, een kwaliteits- en marketingconcept voor de hele Randstad. Trams worden hierbij ook voorzien van topkoeling. Alle trams en metro’s worden in 2013 en 2014 voorzien van wifi.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie Infrasite

Bron: RET